O mnie

Założyciel i Dyrektor Zarządzający Extreme Group (grupa 4 firm doradczych i szkoleniowych). Absolwent wydziałów Zarządzania oraz Nauk Społecznych i Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Na ukończeniu doktorat w zakresie nauk organizacji i zarządzania. Od połowy lat ’90 zajmuje się treningami oraz doradza menedżerom wyższego i średniego szczebla, koncentrując się głównie na obszarach związanych z przywództwem i efektywnością menedżerską (również jako executive coach). Prowadzi także szkolenia i treningi m.in. z zakresu przywództwa, technik menedżerskich, budowania zespołu, zarządzania zmianą czy zarządzania sytuacją kryzysową. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w dużych ponadnarodowych organizacjach takich jak np. Coca-Cola Beverages (m.in. jako Dyrektor Personalny oraz Dyrektor Zarządzający). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego na Polskę jednej z największych europejskich firm doradztwa personalnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów typu executive consulting, ze szczególnym uwzględnieniem executive search oraz przeprowadzaniu sesji assessment i development centre. Ma na swoim koncie wiele wdrożeń autorskich systemów wspomagających zarządzanie kapitałem ludzkim (m.in. systemów motywacyjnych, ocen okresowych, rozwoju zawodowego). Zajmuje się również problematyką lean management. Ponadto prowadzi działalność dydaktyczną na kilku wyższych uczelniach m.in. w zakresie: Zarządzania, Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Podejmowania Decyzji i Rozwiązywania Problemów, Zarządzania Czasem, Kulturą i Zmianami. Współtwórca Szkoły Wyższej Warszawskiej. Autor blisko 50 publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania. Brał udział jako prelegent w wielu konferencjach i seminariach. Udzielił kilkadziesiąt wywiadów jako ekspert w kwestiach związanych z zarządzaniem. Członek wielu zespołów projektowych (m.in. antykryzysowego oraz zajmującego się podnoszeniem produktywności w organizacji). Członek kilku profesjonalnych organizacji i stowarzyszeń branżowych (związanych z zarządzaniem). Umiejętności Coacha zdobywał w The Coca-Cola Company w połowie lat ’90. Certyfikowany trener/coach amerykańskiej Leadership Management International (LMI).

* sporty ekstremalne
* fotografia profesjonalna