Dlaczego szkolenia online? Innowacyjna formuła szkoleniowa

blank

Dlaczego szkolenia online? - Innowacyjna formuła szkoleniowa. Korzystanie z Internetu usprawnia i przyśpiesza wciąż nowe obszary naszego funkcjonowania. Dotyczy to także kształcenia i zdobywania wiedzy oraz informacji. W najnowszym raporcie pt. „Szkolenia w Polsce 2008” ok. 30% badanych respondentów wskazało na internet jako na źródło coraz częściej wykorzystywane w kształceniu. Jednocześnie jednak raport wskazuje na spadek zainteresowania kształceniem za pośrednictwem klasycznych platform e-learningowych, jedynie 3% badanych wskazało na tę formę jako na dogodny sposób kształcenia. Respondenci wskazali, także na brak czasu jako na istotną barierę dalszego rozwoju. Również raport firmy Simba International z rynku światowego szkoleń, wskazuje, iż obszarem szkoleń w którym zaobserwowano największy wzrost rzędu 25% był rynek e-learningu w czasie rzeczywistym. Eurofinance Training przygotowała nowoczesną formułę, która wychodzi naprzeciw ujawnionym trendom kształcenia z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, a jednocześnie pozbawioną słabych stron klasycznego już e-learningu. Szkolenie online (w czasie rzeczywistym) jest nową usługą po raz pierwszy oferowaną na polskim rynku szkoleń.
Szkolenie online (w czasie rzeczywistym) obejmuje:

  • transmisję internetową wykładu /transmisja zapewnia przesył obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym/
  • możliwość powiększenia obrazu transmisji na cały ekran /full screen/
  • możliwość przeglądania oraz drukowania załączonych prezentacji i materiałów
  • wideokonferencje/audiokonferencje z wykładowcą – sesja pytań i odpowiedzi on-line
  • konsultacje poszkoleniowe w okresie miesiąca od daty zakończenia szkolenia
Ofertę szkoleń online (w czasie rzeczywistym) kierujemy do:
  • kadry zarządzającej, przedsiębiorstw; członków zarządu, rad nadzorczych, menedżerów, czyli dla osób dla których czas ma szczególną wartość
  • osób które z braku czasu oraz wysokich kosztów dojazdu nie mogą brać udziału w szkoleniach stacjonarnych
  • zainteresowanych nowoczesną formą udziału w seminariach i szkoleniach
Korzyści szkolenia online ( w czasie rzeczywistym) Pełny, bezpośredni dostęp do treści szkolenia Uczestnik, odbiorca szkolenia transmitowanego online ma taki sam dostęp do treści szkolenia jak uczestnika szkolenia stacjonarnego. Poprzez transmisję nie tylko śledzi przebieg szkolenia, ale także ma możliwość interaktywnego udziału w szkoleniu poprzez kontakt z wykładowcą. Odbiorca szkolenia transmitowanego online uczestniczy w żywym wydarzeniu, a nie w statycznym wykładzie przygotowanym wcześniej. Możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą Odbiorca transmisji internetowej szkolenia ma nie tylko możliwość słyszeć pytania i komentarze uczestników stacjonarnych, ma także możliwość zadawania pytań poprzez wideokonferencję/audiokonferencję z wykładowcą. Bez ponoszenia kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestnik szkolenia nie ponosi wysokich kosztów dojazdu i zakwaterowania. Wygodny dostęp z dowolnego miejsca: z domu, biura, hotelu. Jedynym wymogiem jest dostęp do Internetu szerokopasmowego. Większa dyscyplina niż w przypadku tradycyjnych szkoleń e-learningowych. Szkolenie online ( w czasie rzeczywistym) podobnie, jak szkolenie stacjonarne odbywa się w zdefiniowanym czasie. Uczestnik szkolenia online nie ma możliwości przesuwania terminu szkolenia. To istotny bodziec usprawniający proces szkolenia.Tak jak uczestnik szkolenia stacjonarnego uczestniczy w określonym wydarzeniu danego dnia. Niższy koszt szkolenia online (w czasie rzeczywistym) w porównaniu do ceny szkolenia stacjonarnego Korzystanie z szkolenia online( w czasie rzeczywistym) nie wymaga instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania na komputerze odbiorcy. Aktualna oferta szkoleń on-line oraz dodatkowe informacje i formularz zapisu na szkolenia dostępne są na stronie: www.eurofinance-online.pl

Zagadnienia: zarządzanie, szkolenia, finanse, kadry print