Po co komu event?

blank

Event jest narzędziem komunikacji, które ma na celu dostarczenie odbiorcom ściśle określonych emocji, jakie w założeniu chcemy związać i skojarzyć na stałe z marką. Event stwarza okazję do osobistego doświadczenia tych emocji w bezpośrednim związku z brandem. Takie działanie silnie utrwala wizerunek marki w umysłach odbiorców. W jedności przekazu czasu i miejsca, w warunkach idealnych (wcześniej szczegółowo opracowanych) marka silnie komunikuje o sobie poprzez pozytywne doświadczenie.

Po co marce emocje?

Marka, jest jak człowiek - bez emocji jest jak żywy trup!

Zadaniem eventu jest w okolicznościach niecodziennych komunikować o marce za pomocą emocji. Żaden statyczny przekaz, film reklamowy, czy radiowy spot nie dostarczy tylu emocji, co osobiste uczestnictwo w niecodziennym wydarzeniu. Trzeba zatem zadbać o to, aby planowane wydarzenie, było rzeczywiście niecodzienne w sensie oferowanych atrakcji.

Jaka jest recepta na udany event?

Najprościej i szczerze: trzeba po prostu lubić ludzi, kiedy się ich lubi, to się ich zna, a wówczas łatwo odgadnąć ich potrzeby. Mówię tu zarówno o nadawcy, jak i odbiorcy eventu. Cała reszta jest kwestią wyobraźni, czyli kreatywności zespołu pracującego nad projektem. Warto też poświęcić szczególną uwagę starannemu planowaniu, tak aby event przebiegł bez zarzutu.

Zagadnienia: Event, promocja, reklama, marka print