Certyfikacja na Ukrainie

blank

Certyfikat w systemie UkrSepro (inaczej świadectwo zgodności z normami Ukrainy) jest niczym innym jak odpowiednikiem europejskich norm dopuszczającym eksportowany produkt do sprzedaży na rynku ukraińskim. Dla wielu polskich eksporterów na Ukrainę we wspólpracy z odbiorcami ukraińskimi jest problemem rozwiążanie kwestii posiadania ukraińskich certyfikatów w systemie UkrSEPRO. Polskie firmy chcąc być konkurencyjni na rynku ukraińskim muszą samodzielnie wyrabiać te certyfikaty. Posiadanie certyfikatu daje kilka bardzo istotnych zalet:

  • zwiększa konkurencyjność rynkową oferty firmy
  • uniezależnia firmę od dotychczasowych odbiorców i nie ogranicza ich do stałego kręgu tych samych firm
  • zapewnia pewność działań na okres ważności certyfikatu
  • no i oczywiście zmniejsza koszty i zaangażowanie - jeśli eksporter decyduje się na długookresowy certyfikat Ukr SEPRO

Trochę oficjału: 17.05.2001 r. przyjęto ustawy „O potwierdzeniu zgodności", „O standaryzacji", „O akredytacji organów ds. oceny zgodności". Ustawy te zbliżają ukraińskie rozwiązania prawne do systemu europejskiego ale praktyka certyfikacji towarów wymaganej w imporcie do Ukrainy, daleko jeszcze odbiega od niego.
Certyfikacja nadal bardzo szerokiej listy towarów jest w Ukrainie obowiązkowa. 

Czy wszystkie eksportowane produkty muszą posiadać certyfikat UkrSepro?

Certyfikacji obowiązkowej (czyli takiej, bez której nie jest możliwa sprzedaż eksportowanego produktu na rynku ukraińskim) podlega ściśle określona grupa towarów.
To, czy dany produkt podlega certyfikacji obowiązkowej, dobrowolnej czy też nie podlega żadnej certyfikacji jest sprawdzane każdorazowo przez ekspertów przy składaniu zamówienia

Kto potrzebuje certyfikatu UkrSepro?
Wszyscy ci, którzy eksportują lub zamierzają eksportować swoje produkty na teren Ukrainy i pragną przy tym ograniczyć do minimum problemy związane z odprawą graniczną i dystrybucją.

Co należy zrobić aby uzyskać certyfikat UkrSepro?
Proponuję zwrócić się do firmy Lingua business consulting  strona www.lingua.com.pl, firma posiada bogate doświadczenie w certyfikacji polskich firm na rynek ukraiński, co potwierdzają referencje.

 

Czy jest mozliwość dofinansowaniua?

Firma LINGUA business consulting również pomaga uzyskać refundację wydatków na certyfikację nawet do 50 000 złotych.

Zagadnienia: certyfikacja, certyfikat, Ukraina, UkrSEPRO print