Certyfikacja na Rosję

blank

Uzyskanie Certyfikatu rosyjskiego GOST R dla polskich firm

Certyfikacja Zgodności jest obowiązkowym schematem certyfikacyjnym umożliwiającym bezpośredni dostęp do rynku rosyjskiego.
Schemat certyfikacji GOST jest nadzorowany w Rosji wspólnie przez Gosstandart i rosyjski Urząd Celny. Certyfikat Zgodności jest pisemnym potwierdzeniem, że produkty spełniają standardy bezpieczeństwa i jest on wymagany zarówno podczas odprawy celnej jak i do sprzedaży produktu na rynku rosyjskim.
             

Obecnie eksporów nie trzeba przekonywać co do konieczności posiadania certyfikatu

 • zwiększa on konkurencyjność rynkową oferty firmy
 • uniezależnia firmę od dotychczasowych odbiorców i nie ogranicza ich do stałego kręgu tych samych firm
 • zapewnia pewność działań na okres ważności certyfikatu
 • no i oczywiście zmniejsza koszty i zaangażowanie - jeśli eksporter decyduje się na długookresowy certyfikat 

  Ale jest wiele firm pomagających w uzyskaniu certyfikatów na Rosję, lecz nie wiele jest wśród nich profesjonalnych biur.

   


  Jedna z takich firm  jest  LINGUA business consulting z siedzibą w Warszawie. firma posiada 4letnie doświadczenie, co potwierdzaja refrencje klientów. Zapewnia uzyskanie:

  rosyjskiego certyfikatu GOST R

  rosyjskiego atestu  higienicznego (świadectwa)

  rosyjskiego certyfikatu zgodności

  oraz uzyskanie dofinansowanie nawet do 50000 PLN


  Rosyjskie prawo wymaga, aby wszystkie produkty eksportowane do Rosji objęte obowiązkową certyfikacją posiadały Znak Zgodności GOST-R.

  Obowiązkowy certyfikat GOST-R (w tym certyfikat na produkcję seryjną) jest wystawiany po technicznej ocenie produktów w zakresie zgodności z rosyjskimi standardami bezpieczeństwa. Procedura oceny może obejmować audyt zakładu produkcyjnego, wizyty kontrolne, analizy, odbiór prób w celu zbadania i ocenę dokumentacji technicznej.

  Produktom dostarczanym na rynek rosyjski musi towarzyszyć oryginał certyfikatu zgodności lub jego potwierdzona kopia, dodatkowo produkt musi być znakowany Znakiem Zgodności z GOST-R. Jest to sprawdzane przez rosyjskich celników.

  Certyfikacja rosyjska GOST-R dotyczy szerokiej gamy produktów przemysłowych, mechanicznych, elektrycznych a także konsumenckich takich jak: żywność, kosmetyki i zabawki.

  Wiele produktów eksportowanych do Rosji może wymagać dodatkowych dokumentów, certyfikacji i licencji, zanim Certyfikat Zgodności zostanie wystawiony. Są to m.in.:

  • Świadectwo (atest) sanitarno-higieniczny
  • GOST-R – Certyfikat Aprobaty Przeciwwybuchowej
  • GOST-R – Certyfikacja Metrologiczna
  • GosGorTekhNadzor – Bezpieczeństwo Przemysłowe
  • GosPozhNadzor –Certyfikacja Przeciwpożarowa
  • Gostroy - Budownictwo
  • GosSanEpidNadzor – Certyfikacja Higieniczna

  Nowe rosyjskie prawo: ”O regulowaniu technicznym” które weszło w życie z dn. 01.01.2004 ma zastąpić wiele dotychczas obowiązujących schematów certyfikacyjnych. Może to spowodować istotne zmiany w powyższym spisie wymaganych dokumentów. Proces implementacji nowego prawa potrwa do 2011 roku.

   

 • Zagadnienia: certyfikacja, certyfikat, rosja, GOST R print