Języki Obce w Biznesie

blank

Możemy jasno sformułować odpowiedź na pytanie jaką rolę pełnią języki obce w świecie biznesu międzynarodowego oraz krajowego. Jesteśmy krajem należącym do Unii Europejskiej i od nas często zależy jak potrafimy wykorzystać to korzystne uwarunkowanie. Jak wiemy, właśnie język angielski jako "lingua franca" - jest językiem wielu narodów, poniewż poza krajami anglojęzycznymi, władają nim liczne narody świata. Komunikacja na przykład, z krajami Skndynawskimi może opierać się na języku angielskim. Dotyczy to wielu, różnych krajów Europy i Świata. Potrzeba komunikacji w obcych językach zbliża nas do szkoleń językowych. Jak wygląda reputacja naszych firm w oczach kontrahentów lub współpracownikó obcojęzycznych, jeżeli personel nie mówi po angielsku? Osobiście, byłem świadkiem sceny, w której hiszpański dyrektor jednej z firm w Gdańsku udzielał reprymendy polskim pracownikom, (żenujące). Czy potrafimy ocenić dobry kurs języka, prowadzony profesjonalnie w odróżnieniu od "laickich: prób zajęcia nam czasu? Jak wygląda dobre szkolenie językowe o wysokiej jakości, które pozwoli nam na osiągnięcie realnego postępu w opanowaniu języka? Czy warto chwilę zastanowić się nad tymi pytaniami? Przede wszystkim, dobre zajęcia języka angażują uczestników i zmuszają ich do "wysiłku" i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w komunikacji. Zmuszają one także do myślenia oraz naprawdę uczą nas czegoś nowego. Dzięki nim poznajemy nowe zagadnienia ze słownictwa lub ćwiczymy umiejętności językowe poprzez komunikację, dialog, rozmowę.

Zagadnienia: Szkolenie, angielski, językowe print