Mobile Learning

blank

M - learning jest przenośnym sposobem nauczania za pomocą urządzeń PDA (Personal Digital Assistant), oraz telefonów komórkowych. Jest to przyjazny, prosty sposób na wykorzystanie istotnych informacji. Mogą to być takie informacje jak streszczone wersje materiałów szkoleniowych, uaktualnienia produktów, lub informacje do, których trzeba się odnieść w, krótkim czasie. Piękno takiego rozwiązania polega na tym, że jest ono zawsze tam, gdzie jest potrzebne, co bardzo zwiększa użyteczność produktu i jego korzyści. Mobilne nauczanie to posiadanie wysokiej jakości treści do, której można się sięgnąć i wygodny do niej dostęp. Są to krótkie, zwięzłe pozbawione niepotrzebnych treści materiały, których można użyć w danej chwili i przez chwilę. Kiedy mamy małą ilość czasu na uczenie się, lepiej pracuje się z materiałami, które są syntetyczne i specjalnie zaprojektowane do krótkiego uczenia się.

Geneza

Pracownicy w dzisiejszych czasach są zmuszeni do radzenia sobie z ciągle rosnącym napływem nowych i szybko zmieniających się informacji. Muszą się ich uczyć na bieżąco, ażeby dobrze wykonywać swoją pracę. Mobile Learning jest możliwością dostępu do odpowiednich informacji, przeglądania jej, oraz uczenia się z urządzenia przenośnego lub telefonu komórkowego. Opanowanie możliwości urządzeń przenośnych w celu przekazania kluczowych informacji pracownikom pracującym poza biurem umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Studium przypadku

Duża firma farmaceutyczna z ogólnoświatową służbą sprzedaży zastosowała kilkaset urządzeń Palm Treo jako narzędzie wspierające wydajność terenowych przedstawicieli medycznych. Urządzenia zostały wyposażone w przenośne informacje o produkcie opisujące nowe leki, które firma wprowadzała na rynek. Przedstawiciele byli w stanie przeglądać szczegóły dotyczące nowych produktów na krótko przed przedstawieniem prezentacji ich potencjalnym klientom w poczekalni u lekarza. To pomogło wykorzystać tradycyjny czas oczekiwania na klientów i lekarzy. Co pozwoliło przedstawicielom być lepiej przygotowanymi do opisania nowych produktów, co znacznie zwiększyło ich pewność siebie, oraz pozwoliło im powtórzyć wiedzę w kluczowych momentach przed rozmową telefoniczną. Informacja o produktach mogła być również wysłana do klienta poprzez łącze podczerwieni i przeglądane przez lekarza wtedy kiedy ma na to czas.

Zawartość szkoleń

Typ zawartości szkoleń m-learning różni się od stanowiska lub zadania, które jest wspierane, oraz informacji z niej wynikających. Poniżej znajduje się lista typów zawartości do wykorzystania:
  • wykresy i tabele,
  • listy kontrolne,
  • testy i quizy,
  • pomoce robocze,
  • szablony,
  • narzędzia do powtarzania wiedzy,
  • przewodniki,
  • studia przypadku,
  • listy cech i korzyści.
Jest to część listy typów zawartości do wykorzystania w zawartości przenośnej, która może zostać dopasowana do organizacji, projektów i stanowisk, które są wspierane. Pytania są ważnym elementem nauczania przenośnego ponieważ wywołują interakcje, angażują i wymagają odpowiedzi od uczącego się. Świadomość, że pojawi się pytanie zapewnia, że uczący się zapamiętuje informacje z poprzednich slajdów.

Podsumowanie

Dzisiejsze szybko zmieniające się środowisko biznesowe wymaga od wszystkich nadążania za coraz większą i zmieniającą się ilością informacji po to by móc wykonywać pracę w sposób wydajny. Poczynając od służb mundurowych do firm farmaceutycznych, nowe wersje oprogramowania, zmieniające się wymagania prawne i rejestracyjne, stawiają pracowników przed dużą przeszkodą w utrzymywaniu aktualnej wiedzy. Utrzymywanie się na szczycie nawału informacji nie jest opcjonalne, ale krytyczne dla wydajności, sukcesu i przetrwania firm. Wyposażenie pracowników w zawartość przenośną i moduły szkoleniowe w celu zapewnienia im dostawania się do kluczowych informacji kiedy i gdzie jej potrzebują zapewni im swobodę pracy w każdym czasie, gdziekolwiek.

Zagadnienia: e-learning, mlearning, PDA, mobilne nauczanie print