Lider w zmianach - zasady gry

blank

Zanim rozpoczniesz zmiany zbuduj środowisko i kulturę pracy, które będą im sprzyjały. Staraj się zrozumieć, jak myśli organizacja, jakimi stereotypami się posługuje i co może blokować zmiany w obecnej sytuacji. Nie rozpoczynaj zmian, jeżeli czujesz że nie przygotowałeś dobrego gruntu do działania. Zakomunikuj styl w jakim będziesz prowadził zmianę. Określ jaką rolę będziesz pełnił i jakich zachowań mogą spodziewać się uczestnicy zmian. Ustal podzielany przez wszystkich system wartości istotny dla sukcesu w zmianach. Jasno i otwarcie zakomunikuj istniejąca sytuację i widoczne problemy. Uświadom gdzie jest, a gdzie powinna być organizacja. Pokaż jasne powody do zmian. Opieraj się na faktach oraz opiniach z niezależnych źródeł. Zakomunikuj, czym grozi zaniechanie zmian. Proś o wsparcie i pomoc w rozwiązywania problemów na różnych szczeblach i w różnych obszarach organizacji. Poznaj i doceniaj pomysły wspierające zmiany. Buduj wzajemne zaufanie. Komunikuj się osobiście i angażuj ludzi w rozwiązywanie problemów. Twórz atmosferę partnerstwa i współpracy. Zorientuj się jakie jest nastawienie do zmian, kto jest ich zwolennikiem i gdzie możesz napotkać na opór. Określ ramy i kontekst zmian - pomóż zrozumieć ludziom o co w nich chodzi. Zbuduj wspólną podstawę do dalszego działania. Upewnij się, czy wszyscy myślą w tym samym kierunku. Pokaż różnice w tym, co chcesz zrobić, a co było robione wcześniej. Czym różni się obecna inicjatywa od tych z przeszłości. Jakie będą konsekwencje i korzyści tych różnic. Testuj nowe rozwiązania i koryguj je zanim wprowadzisz je do codziennej rutyny. Pytaj o opinie i sugestie. Stopniowe wprowadzanie nowych rozwiązań da szanse na zaangażowanie się innych w ich udoskonalanie i dopasowywanie do potrzeb organizacji. Buduj zaangażowanie i zachęcaj do współpracy autorów nowych pomysłów. Pokaż, że ich zaangażowanie jest ważne w sukcesie zmian. Uczyń z zaangażowanych osób agentów zmian dających przykład swoim nastawieniem. Obserwuj nastawienie do zmian i postawy, zorientuj się co może mieć na nie pozytywny wpływ. Rozpoznaj motywatory osób zaangażowanych w zmiany. W realizacji zmian pokazuj zrozumienie powagi sytuacji, mów o problemach i stratach. W trudnych sytuacjach podnoś na duchu. Kiedy wszystko idzie dobrze ogłaszaj sukcesy. Identyfikuj się z zespołem. Utrwalaj i doceniaj dobre nawyki. Chroń przed bodźcami skłaniającymi do powrotu do starych zachowań. Odnoś się do systemu wartości i buduj nowe przekonania o sposobach pracy i rutynie. Wprowadź nową jakość komunikacji w kontaktach interpersonalnych. Koncentruj ludzi na problemach, a nie osobistych uprzedzeniach. Wprowadź kulturę konfrontacji i udzielania otwartej informacji zwrotnej. Daj szansę i warunki do rozwoju, kreatywności i wymiany poglądów. Wykorzystuj kapitał intelektualny i talenty pracowników jako wsparcie w tworzeniu strategicznych planów zmian.

Zagadnienia: zarządzanie, przywództwo, zmiany, taktyka zmian print