Rok 2009 – najtrudniejszym rokiem dla absolwentów. Absolwenci to cenny kapitał dla pracodawców, jednak bez wiedzy praktycznej.

blank

Rok 2009 na rynku pracy jest uważany za najtrudniejszy od 10 lat dla absolwentów uczelni wyższych. Z najnowszych badań wynika, że ok. 60 proc. firm planuje ograniczyć liczbę zatrudnianych absolwentów. Młodzi, energiczni, wykształceni i kreatywni, bez złych nawyków od poprzedniego pracodawcy, byliby idealnymi kandydatami do pracy w najlepszych firmach, ale …No właśnie, czego brakuje absolwentom? Dlaczego nie każdy dostaje tę wymarzoną pracę? Wielu inwestorów lokuje swoje inwestycje w miastach studenckich z dużym dostępem do zasobów ludzkich, gdyż liczą na to, że uda im się przyciągnąć absolwentów szkół wyższych i szukają wśród nich wyszkolonych specjalistów. Z najnowszego raportu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Krakowskiego Parku Technologicznego wynika, że młodym ludziom brakuje umiejętności praktycznych. Absolwenci często nie orientują się na rynku pracy i nie potrafią współpracować. Ponad 80 procent firm uważa, że absolwenci posiadają sporą wiedzę, którą wynieśli ze studiów, lecz brakuje im wiedzy na temat branż, w których poszukują pracy. Ponadto zauważają, że młodym ludziom brakuje umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, umiejętności rozwiązywania problemów, zarządzania własnym czasem oraz innych umiejętności miękkich, a także myślenia biznesowego. Rządowy Departament ds. Innowacji, Uniwersytetów i Kwalifikacji (DIUS) przygotował dla absolwentów uczelni wyższych specjalny przewodnik „ Życie po dyplomie” , w którym radzi studentom, by otwarci byli na każdą pracę i ze względu na trudną dla nich sytuację na rynku podejmowali pracę na mało atrakcyjnych stanowiskach. Resort uważa, że absolwenci powinni liczyć się z tym, że rynek pracy zaoferuje im mniejsze możliwości niż kiedyś, dlatego nie powinni odrzucać żadnej oferty pracy, nawet w restauracji. Powstaje pytanie, co mają zrobić zdolni młodzi ludzie, którzy mają duży potencjał i wysokie aspiracje, lecz brakuje im doświadczenia? Mają ogromną wiedzę, lecz brak umiejętności. Jak mają się uczyć umiejętności miękkich w sytuacji gdy szkolenia biznesowe są dla nich finansowo niedostępne? Zdecydowanie za mało jest na rynku inicjatyw przy współpracy uczelni wyższych i firm. Co prawda, coraz częściej firmy proponują praktyki i staże w swoich organizacjach, natomiast wciąż nie są to projekty dostępne dla każdego. Instytut Wspierania Młodych Talentów zgadza się z opinią DIUS co do sytuacji na rynku pracy, natomiast uważa, że wielu absolwentów ma szansę na pracę na wymarzonym stanowisko i radzi: „Warto rozejrzeć się na rynku szkoleń biznesowych za szkoleniami dla młodej kadry dofinansowanymi przez różnego rodzaju instytucje, by podnosić swoje kwalifikacje, a także korzystać z różnego rodzaju ofert praktyk i staży już w trakcie studiów.”