Różnica pomiędzy przeniesieniem domeny między Panelami Klienta a cesją

blank

W celu wyjaśnienia różnicy pomiędzy operacjami wymienionymi w tytule, niezbędne jest zdefiniowanie, kim jest zarówno właściciel Panelu Klienta, jak i Abonent domeny.

Pierwszy to osoba (bądź firma), na której dane założony został Panel Klienta. Na jej dane zostaje także utworzony automatycznie domyślny Abonent dla wszystkich zamawianych z poziomu tego Panelu Klienta domen. Jednak po zalogowaniu możliwe jest definiowanie innych Abonentów niż domyślny. Dlatego w Panelu założonym na dany podmiot znajdować mogą się usługi, których nie jest on Abonentem, a jedynie zajmuje się nadzorem nad nimi, bądź zamówione były przez niego w ramach obowiązków służbowych (np. podczas tworzenia serwisu). Z punktu widzenia usługodawcy, w tym wypadku NetArt, Klient (właściciel konta) to pełnomocnik Abonenta domeny. Może on zmieniać konfigurację adresu WWW, odpowiada także za uiszczanie opłat – to na jego dane wystawiana jest faktura. Nie może jednak dokonywać cesji, a więc np. sprzedać domeny.

Natomiast Abonent to podmiot, którego dane wprowadzone zostały do formularza rejestracyjnego domeny. Nie musi być on właścicielem Panelu Klienta, z poziomu którego zamówiono usługę. Abonent może w pełni zarządzać domeną: dokonywać cesji, przenoszenia pomiędzy Panelami Klienta (bez udziału właściciela konta, w którym była dotychczas utrzymywana) oraz transferu pomiędzy rejestratorami.

Cesja domeny jest to scedowanie praw abonenckich pomiędzy podmiotami. Abonent ma prawo do pełnego zarządzania adresem WWW. Natomiast przeniesienie domeny z jednego Panelu Klienta do drugiego skutkuje jedynie zmianą osoby reprezentującej Abonenta, który nadal pozostaje ten sam.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przebiegają sformalizowana cesja domen oraz przeniesienie pomiędzy Panelami Klienta zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi wpisami na Blogu NetArt.

Odwiedź Blog NetArt na www.blog.nazwa.pl

Zagadnienia: domeny, cesja, przenoszenie usług print