Polska – Europa – Świat. Internet 2009.

blank

Stowarzyszenie IAB Polska przygotowało kolejną edycję raportu opisującego miniony rok pod kątem wykorzystania Internetu w Polsce. W tworzeniu tegorocznego raportu (podobnie w roku ubiegłym) udział brała firma NetArt, która jest członkiem nadzwyczajnym IAB Polska.

Podrozdział tworzony przez specjalistów NetArt dotyczy rynku domen internetowych oraz hostingu w Polsce. Możesz dowiedzieć się z niego, jak wygląda aktualna sytuacja zarówno na pierwotnym, jak i wtórnym rynku domen.

W ubiegłym roku wyróżnić można 3 najważniejsze wydarzenia w świecie domen:

  • uzyskanie przez NetArt akredytacji ICANN (właściciel serwisu nazwa.pl jako jedyny polski rejestrator przeszedł cały proces akredytacyjny);
  • wprowadzenie przez EURid możliwości rejestracji adresów WWW z użyciem znaków diakrytycznych (m.in. polskich) w domenie .eu;
  • uruchomienie w serwisie nazwa.pl Giełdy Domen – najnowocześniejszej platformy do obrotu adresami WWW, co zrewolucjonizowało rynek wtórny;
  • zmiany w programie partnerskim NASK: obniżenie kwoty umożliwiającej podpisanie umowy partnerskiej oraz wprowadzenie systemu pre-paid w opłatach za usługi.

Świat hostingu natomiast nie zanotował w ubiegłym roku żadnych spektakularnych wydarzeń. Hostingodawcy skupili się na rozwoju i poszerzaniu funkcjonalności hostingu, a także wprowadzaniu nowego oprogramowania.

Z całego raportu możesz dowiedzieć się: jak wygląda świat reklamy internetowej, jakie nakłady ponoszą firmy na promocję w Sieci oraz w jakim kierunku podąża wykorzystanie Social Mediów w działaniach marketingowych.

Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu IAB – Internet 2009 na Blogu NetArt pod adresem www.blog.nazwa.pl

Zagadnienia: Internet, raport, NetArt, IAB print