Parametry bezpieczeństwa a gwarancja dostępności usług

blank

O standardzie usług świadczonych w ramach współdzielonego hostingu decydują nie tylko podstawowe parametry, takie jak transfer lub powierzchnia dyskowa. Ważnym aspektem są tzw. Parametry Bezpieczeństwa czyli wartości, które określają limit poszczególnych funkcjonalności hostingu np. maksymalny rozmiar bazy danych. Parametry są gwarantem poprawnego działania usług użytkowników współdzielących zasoby hostingu, chroniąc przed nadmiernym obciążeniem serwera przez pojedynczego użytkownika. Każdy klient ponosząc taką samą opłatę za serwer powinien mieć do niego dostęp w równym stopniu jak inni użytkownicy. Usługodawca określając Parametry Bezpieczeństwa zapewnia wszystkim klientom stabilność hostingu oraz prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanych na nim aplikacji. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że firma NetArt jako jedyny hostingodawca ujawnił swoje Parametry Bezpieczeństwa. Ich wartość została określona na podstawie stałego monitoringu serwerów w NetArt. Pozwala to zagwarantować Klientom poprawne działanie usługi przez przez blisko 100% czasu jej świadczenia. Warto zapoznać się z obowiązującymi parametrami jeszcze przed zamówieniem hostingu. Pozwoli to na dostosowanie swojego serwisu do obowiązujących limitów, bądź też skłoni użytkownika do wyboru bardziej rozbudowanej opcji hostingu. Z Parametrami Bezpieczeństwa serwerów serii Active można się zapoznać tutaj:https://www.nazwa.pl/netart-o-firmie-parametry-bezpieczenstwa.html. Odwiedź Blog NetArt na www.blog.netart.pl

Zagadnienia: serwery, hosting, Parametry Bepieczeństwa print