Jak ustawić powiadomienie SMS o nowych mailach?

blank

W ramach poczty e-mail w nazwa.pl, możesz aktywować funkcję powiadomień SMS o nowych wiadomościach w Twojej skrzynce elektronicznej. Dzięki temu możesz być na bieżąco z wszystkimi mailami, nawet w przypadku, gdy nie masz dostępu do Internetu. Domyślnie jest to opcja nieaktywna. Dlatego, aby z niej skorzystać, należy najpierw ją uruchomić. Jak to zrobić? Na początku zaloguj się do aplikacji Active.admin. Następnie wystarczy kliknąć w link „Wykaz kont” (z menu po lewej stronie) i wybrać nazwę szukanego konta.

Gdy już to zrobisz, Twoim oczom ukaże się ekran modyfikacji Twojego konta e-mail, zawierający informacje o jego parametrach. W tym przypadku, pozycją Cię interesującą jest pole "Przesyłaj powiadomienie o nowej poczcie na telefon komórkowy", które należy zaznaczyć i następnie wypełnić formularz znajdujący się poniżej. W formularzu tym należy wybrać bramkę operatora, wpisać numer telefonu, podać login i hasło oraz wybrać format wiadomości (w zależności od wybranej bramki, niektóre pola mogą być nieaktywne, natomiast dane dostępowe do bramki SMS, można uzyskać od swojego operatora sieci komórkowej).

Jeśli nie chcesz otrzymywać SMSów o wszystkich wiadomościach, możesz skorzystać z opcji filtrowania maili. Służą do tego dwie listy: czarna i biała. Powiadomienia SMS o nowej poczcie nie są przysyłane dla e-maili z adresami z czarnej listy nadawców (domeny, adresy e-mail). Natomiast adresy znajdujące się na białej liście, to te, dla których chcesz otrzymywać powiadomienia SMS o nowej poczcie. Oprócz listy nadawców, można również zdefiniować filtr po tytule wiadomości, tak by np. nie otrzymywać wiadomość, zawierających w temacie frazy "Fwd:", "PD:" itp.

Tych samych operacji dokonać możesz również za pomocą aplikacji Active.office. Aby ustawić powiadomienia SMS o nowej poczcie, w głównym menu kliknij w zakładkę „Poczta”, a następnie w przycisk „Konta”. Po wybraniu żądanego konta, wejdź do jego właściwości (klikając na nim dwukrotnie bądź wybierając button „Właściwości”), gdzie wśród 9 zakładek, 2 dotycząc powiadomień SMS - „Powiadomienia SMS” oraz „Filtrowanie powiadomień SMS”. Samo dokonywanie ustawień odbywa się identycznie, jak w opisanym powyżej przykładzie Active.admin.

Odwiedź Blog NetArt na www.blog.netart.pl

Zagadnienia: poczta, Active.office, Active.admin print