Jak przenieść domenę między Panelami Klienta?

blank

Panel Klienta umożliwia wgląd w informacje dotyczące posiadanych usług, wykonywanie w ich obrębie niektórych akcji oraz nabywanie nowych, a także prolongatę dotychczasowych. Przeniesienie domeny pomiędzy Panelami Klienta jest przydatne w wielu sytuacjach, np. w momencie zmiany webmastera czy też zakończenia współpracy z agencją, która w ramach realizowanego projektu nabyła usługę w imieniu firmy.

Przeniesienie domeny z jednego Panelu Klienta do drugiego zawsze rozpoczynane jest z poziomu tego, do którego docelowo ma trafić usługa. Aby tego dokonać właściciel Panelu powinien, po zalogowaniu się na konto, wybrać zakładkę „Przenoszenie usług”. Tam spośród dostępnych opcje wybrać należy rodzaj usługi: „domena”, a w rubryce „nazwa usługi” wpisać dany adres WWW, np. twojanazwa.pl. Jest to pierwszy etap całej operacji.

Kolejnym krokiem jest wybór opcji przeniesienia: „online” lub „na wniosek”. Opcja „online” jest dużo szybsza, jednak wymaga akceptacji Klienta z poziomu Panelu, w którym do tej pory znajdowała się usługa. Aby przeprowadzić ten rodzaj operacji należy wpisać w odpowiednie okno login dotychczasowego Klienta, zaakceptować klauzulę odnośnie praw i obowiązków związanych z przejęciem odpowiedzialności za usługę oraz zatwierdzić. Do Klienta dotychczas reprezentującego Abonenta domeny przesłana zostaje informacja na kontaktowy adres e-mail odnośnie rozpoczęcia procedury przeniesienia. W celu zakończenia akcji, musi on w ciągu 14 dni zaakceptować ją z poziomu swojego Panelu Klienta (szczegóły znajdzie po zalogowaniu w zakładce „Przenoszenie usług”).

Zdarza się, że osoby zarządzające domeną w ramach Panelu Klienta celowo blokują dostęp do nich ich prawowitym Abonentom. W takiej sytuacji bądź jeżeli z różnych powodów kontakt z osobą zarządzającą Panelem Klienta, w którym dotychczas utrzymywana była domena, jest utrudniony, należy wybrać opcję „Przeniesienie na wniosek”. Operacja trwa nieco dłużej niż „online”, jednak do jej przeprowadzenia nie jest wymagany udział obecnego Klienta.

Po wybraniu ww. możliwości, generowany jest wniosek .pdf, który należy wydrukować oraz wypełnić. Należy do niego dołączyć dokumenty identyfikacyjne podmiotu, na które utworzony został Panel Klienta, do którego usługa będzie przeniesiona oraz jej Abonenta. W przypadku osób fizycznych dokumentem takim jest kserokopia dowodu osobistego, natomiast firmy powinny nadesłać aktualny wyciąg z KRS oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / zaświadczenie REGON. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez upoważnione osoby oraz zawierać klauzule o zgodności z oryginałem oraz aktualności na dany dzień, a następnie przesłane na adres korespondencyjny NetArt. Jeżeli dane w dokumentach zgadzają się z widniejącymi w systemie, przeniesienie usługi zostanie dokonane automatycznie.

 

Odwiedź Blog NetArt na www.blog.nazwa.pl

Zagadnienia: panel klienta, przenoszenie usług print