Dlaczego usługodawcy określają Parametry bezpieczeństwa?

blank

Serwery wirtualne są zazwyczaj usługą współdzieloną przez kilku Klientów. Oznacza to, że na jednej maszynie znajduje się kilka odrębnych powierzchni serwerowych, administrowanych przez różnych użytkowników. W przypadku serwerów współdzielonych, działania na serwerze jednego użytkownika mogą mieć wpływ na funkcjonowanie np. strony WWW czy poczty e-mail innej osoby. Usługodawca nie może dopuścić do takiej sytuacji. Każdy Klient ponosi taką samą opłatę za serwer i powinien mieć dostęp do serwera w równym stopniu jak inni użytkownicy. To właśnie dzięki parametrom bezpieczeństwa usługodawca jest w stanie zapewnić wszystkim Klientom stabilność hostingu oraz prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanych na nim aplikacji. Ponadto parametry bezpieczeństwa powinny być jawne. Zapoznanie się z obowiązującymi ograniczeniami jeszcze przed zamówieniem hostingu, pozwoli na uniknięcie rozczarowania. Użytkownik będzie mógł dostosować swoje serwisy do parametrów bezpieczeństwa bądź też wybrać bardziej rozbudowaną opcję serwera. Odwiedź Blog NetArt na www.blog.netart.

Zagadnienia: serwery, hosting, parametry bezpieczeństwa print