Schneider Electric wraz z partnerami podsumowali miniony rok współpracy

Schneider Electric wraz z partnerami podsumowali miniony rok współpracy

Warszawa, 14.04.2014 – Schneider Electric, globalna firma w zakresie zarządzania energią zorganizowała w Iławie spotkanie partnerów, w którym uczestniczyli wszyscy współpracujący z firmą partnerzy

Była to okazja do podsumowania dotychczasowej współpracy i nagrodzenia najlepszych firm, które w minionym roku wykazały się szczególną aktywnością na wspólnym polu biznesowym.

Coroczne spotkania partnerów firmy Schneider Electric cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony firm współpracujących. Jest to okazja do podsumowania wspólnych projektów, poznania planów na przyszłość oraz zapoznania się z nowościami produktowymi oferowanymi przez Schneider Electric. Najlepsi partnerzy, którzy podczas minionego roku zrealizowali najwięcej projektów, otrzymali z rąk Prezesa firmy Jacka Łukaszewskiego tytuł platynowego partnera.

Wyróżnieni zostali: ABC Data S.A – największy dystrybutor rozwiązań Schneider Electric ITB w 2013 r., RRC Poland Sp. z o.o. jako najprężniej rozwijający się dystrybutor rozwiązań Schneider Electric ITB w ubiegłym roku. Za największą sprzedaż UPS-ów 1-fazowych Schneider Electric ITB w 2013 r. nagrodzono AB S.A. Natomiast spółki HAL Group  wyróżniono za projektowanie i wdrożenie zaawansowanych systemów Data Center, a Silco Sp. z o.o. za największy wzrost sprzedaży  UPS-ów 3-fazowych Schneider Electric ITB.

W trakcie wydarzenia partnerzy zgodnie podkreślali, że wysoko cenią sobie współpracę ze Schneider Electric, który spełnia ich oczekiwania nie tylko w odniesieniu do oferowanych produktów i kompleksowości oferty, jak również za dobre relacje międzyludzkie. Schneider Electric buduje je, opierając się na obustronnym zaufaniu, co przekłada się na konkretne wyniki biznesowe. Partnerzy docenili także, jakość usług, uznając produkty Schneidera za jedne z najmniej awaryjnych na rynku oraz to, że mogą liczyć na rzetelne i kompleksowe wsparcie techniczne.

Uczestnicy spotkania podkreślali także, że współpraca z Schneider Electric przynosi ich firmom wymierne korzyści, które wpływają na rozwój ich firmy oraz wzrost zaufania klientów do ich produktów. Kontrahenci zaznaczali także to, że cenną wartością jest wygoda polegająca na dostarczeniu wszystkich niezbędnych narzędzi do budowy systemów energetycznych – pod tym względem producent ma zdecydowaną przewagę nad konkurencją.

Spotkanie zakończyło się uroczystą galą, w trakcie, której Prezes Schneider Electric podziękował partnerom za miniony rok współpracy oraz nagrodził najlepsze firmy za ich wyniki. W dalszej części przedstawiciele firm mieli okazję do wspólnych rozmów na temat rozwoju przyszłej współpracy.

Zagadnienia: partner biznesowy, Schneider Electric Polska Sp. z o.o., iława print