Wzór na wysokość zarobków ...

blank

Istnieje na rynku pracy szereg przekonań o tym od czego zależą wysokość zarobków. Kształtują się one wraz z rozwojem kariery, przybierając następujący cykl: - 20 - 25 lat - Im więcej wiesz, tym więcej zarabiasz - 25 - 30 lat - Im więcej umiesz, tym więcej zarabiasz - 30 - 35 lat - Im masz lepsze plecy, tym więcej zarabiasz - 35 - 40 lat - Im masz większą odpowiedzialność, tym więcej zarabiasz W wieku 40 lat, zazwyczaj zarabianie pieniędzy przestaje być pierwszoplanowym priorytetem. Dzieje się tak z jednego z trzech poniższych powodów: - osoba zarobiła już tyle pieniędzy, że osiągnęła bezpieczeństwo finansowe, lub - osoba stworzyła własną społeczną piramidę, która ją finansuje lub - wszystkie przekonania okazały się nieskuteczne i osoba akceptuje aktualny poziom zarobków. Reguła jest najczęściej taka, że nowe przekonania zastępują poprzednie poprzez jego negacje. Może jednak każde jest prawdziwe i nawet jak jest w danym momencie nieświadome lub jest zanegowane, cały czas działa? Spójrzmy na pieniądze z innej strony. Otóż pieniądze mogą być postrzegane jako waluta wymiany za energię i działania jakie wykonuje zarabiający na rzecz zamawiającego. W ten sposób pieniądze w prostym przeniesieniu mogą oznaczać energię. Energia spożytkowana na wykonanie jakiegoś działania jest pracą. Pracę w mechanice ma następujący wzór: Praca = siła * masa * cos(kąt przesunięcia) Znając wzór na pracę możemy i oczekiwany poziom zarobków możemy wyliczyć, co warto zrobić w obecnej sytuacji by osiągnąć oczekiwane wynagrodzenie. Instrukcja działania jest w odpowiedziach na poniższe pytania: Czym jest siła? - Siła to suma naszej wiedza i umiejętności - na wiedzę składają się: - ukończone studia wyższe i podyplomowe - renoma uczelni z której mamy dyplom - kursy i szkolenia jakie ukończyliśmy - na umiejętności składają się: - wszystkie te rodzaje czynności, które możemy w całości wykonać samodzielnie - wszystkie te rodzaje czynności, które doświadczyliśmy jako istotny członek zespołu Czym jest masa? - masa to odpowiedzialność jaką przyjmujemy - na odpowiedzialność składa się: - liczba osób w naszym zespole lub - wysokość budżetu jakim dysponujemy Czym jest kąt przesunięcia? - kąt przesunięcia tworzy kierunek rozwoju systemu społecznego jakim jest firma zlecająca i kierunek działań wykonawcy Duże znaczenie dla ogólnego wynagrodzenia ma funkcja cos. Wartość tej funkcji jest z przedziału od -1 do 1. -1 jest wtedy gdy kierunek wykonawcy jest przeciwny do kierunku zamawiającego 1 jest wtedy gdy kierunek zamawiającego jest zgodny z kierunkiem wykonawcy Jest jeszcze kluczowa wartość 0 i występuje ona wtedy jeżeli kierunek zamawiającego jest nie określony. cos (kąt przesunięcia) można nazwać odchyleniem. Heurystyka do wyliczania odchylenia jest dołączona poniżej. Opiera się ona na odpowiedzi procentowej na dwa poniższe pytania: Oś pozioma: Jak bardzo firma zamawiająca jest nastawiona na rozwój? Gdzie: - 0 oznacza działania obejmujące wyłącznie utrzymanie tego co jest - 100 oznacza nieustanne wprowadzanie nowych produktów i usług Oś pionowa: Jak bardzo wykonawca jest nastawiony na tworzenie? Gdzie: - 0 oznacza działania obejmujące wykonywanie tego co jest już znane - 100 oznacza nieustanne wytwarzanie czegoś nowego I tak możemy wykonać prostą analizę naszego potencjału i wyznaczyć sobie działania, które mamy podjąć by osiągnąć wyznaczone cele. W praktyce okazuje się, że najszybszym sposobem jest zestrojenie się z systemem, co pozwala na pełne wykorzystanie indywidualnego potencjału. Wkrótce będzie dostępne on-linowe narzędzie,

Zagadnienia: Rozwój, pieniądze, wynagrodzenie, zarobki print