O mnie

Współtwórca Kontekst HR International Group. Od 1990 r. pracuje jako trener, coach i doradca. Certyfikowany coach – absolwent międzynarodowej szkoły coachingu International Coaching Community. Posiada certyfikat Success Insights®, uprawniający do korzystania z tej metody w pracy szkoleniowo-doradczej i coachingowej.
Tworzy projekty szkoleniowe i konsultingowe m.in. z zakresu: przywództwa, kierowania ludźmi, motywowania, zarządzania zmianami, zarządzania retencją pracowników, zarządzania przez cele, planowania średnio- i długookresowego, zarządzania zespołem, rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia, oceny pracownika, coachingu, negocjacji, obsługi klienta, szkolenia trenerów, umiejętności prezentacji, sprzedaży.
Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji i książek z zakresu przywództwa oraz pomysłodawcą koncepcji LEADERSHIP TOOL BOX®. Publikuje m.in. w „Personelu i Zarządzaniu”.