Wyjazdy integracyjne i gry symulacyjne

blank

Gry symulacyjne to skomplikowane ćwiczenia decyzyjne. Stawiają uczestników przed problemem, który muszą oni rozwiązać poprzez podjęcie działania. Mają nie tylko zaplanować i przedyskutować sytuację – jak w case study – ale też wykonać akcję. Każdy ruch daje konsekwencje (np. podejmuję decyzję o kupnie fabryki – będę musiał wyłożyć gotówkę. Nie mam – będę musiał zaciągnąć kredyt. Nie dam rady go spłacić – bank przejmie firmę za długi). Od gier menedżerskich (uczących np. kierowania zespołem) różnią się dwoma elementami. Są oparte na modelach oddających wszystkie kluczowe ekonomiczne i rynkowe realia, w których funkcjonuje firma. Po drugie, jednym z elementów scenariusza jest zawsze warstwa finansowa. Oznacza to, że uczestnicy podejmują decyzje, które realizują za pomocą wprowadzonej do gry wirtualnej waluty (kupują, sprzedają, ponoszą koszty inwestują…). Również wynik gry jest obrazowany w symulowanym pieniądzu – miernikiem jakości pracy uczestników jest uzyskany zarobek lub zbudowana wartość finansowa. Gry symulacyjne obrazują funkcjonowanie całego rynku, pojedynczego przedsiębiorstwa, lub fragmentu firmy (np. hali produkcyjnej, oddziału handlowego). Prawie zawsze mają formę rywalizacji kilku zespołów. Uczestnicy, by wygrać (np. osiągnąć najwyższy zysk lub zrealizować najlepszy projekt) podejmują takie same decyzje, jakie w rzeczywistości musieliby podjąć w firmach. Planują strategię, ustalają ceny i plany marketingowe, inwestują, itp. Więcej o moich grach: www.szkolenia-integracyjne.pl - Gry team building www.szkolenia-menedżerskie.pl - warsztaty szkoleniowe www.symulacje.edu.pl - symulacje szkoleniowe Niestety, nie wszystko co nazywane jest symulacją, naprawdę nią jest. W ofertach firm szkoleniowych to słowo używane jest często – przyciąga uwagę i brzmi atrakcyjne. W rzeczywistości jednak pod słowem „symulacja” kryją się tzw. scenki, czyli odgrywanie ról.

Zagadnienia: team building, gry menedżerskie, symulacje szkoleniowe print