Spiral Dynamics - koncepcja wyjaśniająca wszystko

Spiral Dynamics - koncepcja wyjaśniająca wszystko

Fascynująca teoria rozwoju człowieka, pomagająca zrozumieć ludziom, dlaczego robią to, co robią? Poznaj osiem systemów wartości, przez które przepływają ludzie.

 Jeśli spojrzysz w przeszłość, na wydarzenia na przykład z przed 3 lat i podjęte wówczas decyzje biznesowe i sposoby radzenia z problemami w tym obszarze, przypomnij sobie, jakie były Twoje reakcje? A teraz wróć bliżej teraźniejszości i uświadom sobie, jak reagowałeś w ciągu ostatniego roku lub półrocza? Prawdopodobnie, jak większość ludzi, Twój światopogląd, Twoje reakcje zmieniły się w pewnym zakresie – to dlatego, że nasze wartości, a więc również motywacje zmieniają się w czasie.

 

Psychologowie od dawna interesują się tym, jak zmieniają się ludzkie zachowania w ciągu życia . Istnieje wiele koncepcji dotyczących motywacji, a jedne z bardziej znanych to Hierarchia Maslowa oraz Teoria X i teoria Y, opracowana przez Douglasa McGregora. Chociaż każda z nich to inna kwestia, wiedza o tym, co jest dla ludzi wartością stała się kluczem do odkrycia motywacji i rozwoju ludzkiego.

 

Spiral Dynamics jest mniej znaną koncepcją, ale niezwykle fascynującą, bo mówi ona o systemach wartości, przekonaniach, zachowaniach ludzi i wskazuje potencjalne pułapki i zagrożenia. Powstała ona w 1930 roku z pracy dr Clare Gravesa, który jednak zmarł przed publikacją. Ponieważ popularność zyskała wtedy hierarchia potrzeb Maslowa, teoria Gravesa spadła w zapomnienie, aż jeden z jego uczniów, dr Don Beck napisał "Spiral Dynamics Integral" w 1996 roku, która jest rozszerzeniem oryginału.

 

Teoria wyjaśniająca wszystko

 

Spiral Dynamics różni się od innych teorii rozwoju człowieka i motywacji w jednej zasadniczej kwestii – nie twierdzi, że ludzie zmierzają do jednego ostatecznego miejsca przeznaczenia, ale mówi, że przepływają przez spiralne etapy rozwoju, w zależności od biologicznych, społecznych, środowiskowych i psychologicznych czynników. Spiral Dynamics jest teorią wyjaśniającą wszystko (motto Spiral Dynamics Integral to "The Theory that Explains Everything"), co wpływa na ludzkie doświadczenie i została opracowana, aby pomóc ludziom zrozumieć:

 

 • Jak ludzie myślą o różnych rzeczach (a nie "co" ludzie myślą)

 • Dlaczego ludzie podejmują decyzje w różny sposób

 • Dlaczego ludzie inaczej reagują na podobne rzeczy

 • Dlaczego i w jaki sposób powstają i rozprzestrzeniają się ludzkie wartości

 • Jak przebiega zmiana systemu wartości

 

Dwie koncepcje w zbiorze Spiral Dynamics

 

Dr Don Beck rozwinął koncepcję spirali od dwóch podobnych, ale różniących się teorii:

Poziomów ludzkiej egzystencji Carla Gravesa, który powiedział, że wartości napędzają ludzkie zachowanie. Sklasyfikował on wartości (poglądy, co jest ważne, jaki jest świat, jaki powinien być) ludzi i społeczności, które są inne w zależności od poziomu rozwoju człowieka. Ich wartości będą miały wpływ na wszystko, co myślą i doświadczają w większym lub mniejszych stopniu, a więc na:

 

 • uczucia

 • etykę

 • motywację

 • wierzenia

 • preferencje dla nauki i pracy

 • poglądy polityczne

 • pomysły dotyczące problemów społecznych

   

Pojęcia "memów" Richarda Dawkinsa, zoologa i naukowca zajmującego się ewolucją. Używa on terminu "memy" aby opisać informacje kulturalne, które replikują się między ludźmi. Są to rzeczy takie, jak techniki artystyczne, styl językowy i podstawowe przekonania, które są przekazywane z osoby na osobę. Jak gen jest podstawową jednostką w biologicznej replikacji organizmów, tak mem jest podstawową jednostką kulturową, która jest przekazywana w ramach społeczeństwa.

 

Można dołączyć do tego trzecią teorię – 4 ćwiartki Kena Vilbera, z którą rewelacyjnie się uzupełnia.

 

Spiral Dynamics dotyczy memów wartości, głęboko zakorzenionych, które wpływają na ludzkie doświadczenie. Vmemy są zbiorem postaw, koncepcji i paradygmatów, których ludzie używają do podejmowania decyzji i działań.

 

Dlaczego ludzie robią, to, co robią?

 

Teoria dr Dona Becka przedstawiana jest w postaci spirali z różnymi kolorami, symbolizującymi dany poziom wartości, która określa osiem systemów wartości (vmemów) pojawiające się do tej pory. Dziewiąty nie jest jeszcze zidentyfikowany. Na potrzeby tego artykułu, opiszę je, umieszczając w tabeli rozpoczynając od najbardziej podstawowego.

Vmemy

Opis

Wartości i zachowania

Beżowy

Instynktowny

Wszystko potrzebne do przeżycia

Purpurowy

Magiczny / Animistyczny

Za pomocą rytuałów, mają mistyczne poczucie przyczyny i skutku.

Czerwony

Impulsywny / Egocentryczny

Wykazuje spryt, aby robił to, co chce. Silne pierwszeństwo – słabszy musi służyć.

Niebieski

Celowy / Autorytarny

Nakazuje istnienie i wyegzekwowanie zasad w oparciu o to, co jest "słuszne". Kontrolowany przez siłę wyższą.

Pomarańczowy

Strategiczny / Zorientowany na osiągnięcia

Skorzysta z wszystkich możliwości i dąży do sukcesu. Polepsza komfort życia i przynosi dobrobyt.

Zielony

Egalitarny / Zorientowany na społeczność

Dba o prawa człowieka i rozwój społeczności. Pracuje na rzecz minimalizowania podziałów i zabezpieczenia życia.

Żółty

Integracyjny

Widzi świat w zintegrowanych systemach i podkreśla elastyczność. Zmiana jest normą

Turkusowy

Holistyczny

Łączy umysł i ducha, aby doświadczyć życia w pełnej egzystencji. Świat jest w równowadze, która będąc w rękach człowieka jest zagrożona.

Koralowy

Niezdefiniowany

Nie osiągalny póki co dla człowieka.

 

Ludzie nie skaczą z jednego poziomu rozwoju do drugiego, ale raczej poruszają się po spirali w górę i w dół, w zależności od doświadczenia. W zależności od tego, jak poruszają się po spirali, rozumienie świata może stawać się coraz bardziej skomplikowane. Zgodnie z teorią, wyższe vMeme lepiej dogadują się, motywują siebie i innych, pracują wydajniej, budują efektywniejszą organizację i wzbogacają społeczeństwo.

 

Zwiększona złożoność sprzyja ludzkiemu wzrostowi i rozwojowi. W miejscu pracy wyższy stan rozwoju, więcej empatii i zrozumienia dla osób. To wpłynie na ich podejście do zarządzania i pracy. Wiedząc, co mówią inni, pomoże im określić, co najlepiej motywuje tych ludzi i jak najlepiej podejść do interakcji z nimi. Spiral Dynamics zakłada również, że różne rodzaje wyzwań w pracy mogą mieć pozytywny wpływ, jeśli zna się i rozumie system wartości organizacji. Wiedza i narzędzia Spiral Dynamics pozwalają w obszarze biznesu:

 

 • skutecznie rozwijać kompetencje zespołu (świetne metody do wykorzystania w coachingu)

 • zarządzać konfliktami

 • zarządzać stylami przywództwa

 • nagradzać zgodnie z preferencjami pracownika

 • dopasowywać strategie motywacji

 • efektywnie komunikować się z innymi (dopasowując lingwistykę własnego systemu do lingwistyki drugiej osoby)

 • nawiązywać lepsze relacje

 • wpływać na kulturę organizacyjną i zmiany (analizując profile sześciu vMemów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagadnienia: przywództwo, motywacja do pracy, spiral dynamics print