Zapotrzebowanie na tłumaczenia pisemne wśród prywatnych przedsiębiorców

blank

Prowadzenie działalności międzynarodowej wymaga stałego kontaktu z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Współpraca ta wiąże się m.in. z koniecznością tłumaczenia wymienianej korespondencji biurowej, dokumentacji handlowej, umów, a czasem nawet folderów reklamowych. Jednakże, w związku z wieloma nowinkami branżowymi, które napływają do Polski z zagranicy, również te firmy, które nie prowadzą działalności międzynarodowej spotykają się z koniecznością tłumaczenia tekstów. Czy pracownicy polskich firm samodzielnie tłumaczą teksty czy może zlecają takie zadania zewnętrznemu podmiotowi? Jakiego typu teksty najczęściej poddawane są tłumaczeniu i z jakich języków najczęściej tłumaczymy? Poniższy artykuł pozwoli odpowiedzieć na te pytania. Badanie rynku tłumaczeń, przeprowadzone zostało za pośrednictwem platformy internetowej firmy PB Online SP. z o.o., dostępnej na stronie www.pbonline.pl. Badanie przeprowadzone zostało pod kątem zapotrzebowania, oczekiwań i preferencji pracowników firm związanych z usługami tłumaczeń pisemnych. W badaniu wzięły udział 241 osoby, przy czym każda z nich reprezentowała jedno przedsiębiorstwo. Wszystkie badane firmy należały do sektora prywatnego, a zdecydowana większość tych firm prowadzi działalność międzynarodową, np. eksportuje lub importuje produkty, współpracuje z zagranicznymi partnerami biznesowymi (93% przedsiębiorstw). TŁUMACZENIA WEWNĘTRZNE CZYLI TE, DOKONYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW FIRM Język angielski najpopularniejszy Prawie trzy czwarte respondentów przyznało, że samodzielnie dokonuje tłumaczeń tekstów. W większości zadania te wykonywane są przez pracowników, dla których tłumaczenia nie znajdują się w obszarze ich głównych obowiązków. Pracownicy firm najczęściej samodzielnie tłumaczą teksty z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Drugie miejsce zajmuje język niemiecki, a trzecie język rosyjski. Innymi językami, w których pracownicy samodzielnie dokonują tłumaczeń są: duński, turecki, szwedzki czy norweski. TŁUMACZENIA PISEMNE ZLECANE ZEWNĘTRZNYM WYKONAWCOM I znów króluje język angielski 83% firm, które wzięły udział w badaniu, zleca tłumaczenia pisemne wykonawcom zewnętrznym. Tłumaczenia te, wykonywane są głównie w języku angielskim (80%). Prawie połowa badanych wymieniła język niemiecki, a na trzeciej pozycji pojawił się język rosyjski. Równie często zlecane są przekłady -z, jak i -na język obcy. Warto zauważyć, że dominują tu te same języki, co w tłumaczeniach dokonywanych samodzielnie przez pracowników. Jakich przekładów pracownicy dokonują najczęściej? Najczęściej pracownicy tłumaczą teksty o charakterze ogólnym, takie jak korespondencja firmowa (80%). Nieco ponad połowa badanych wskazała na teksty techniczne, m.in. instrukcje obsługi, specyfikacje produktów, teksty norm. Na trzeciej pozycji (zdanie 45% badanych) pojawiły się teksty promocyjne i marketingowe, np. foldery promocyjne czy strony www. Respondenci zaznaczyli również, że tłumaczą teksty i dokumenty prawne (umowy, regulaminy) oraz teksty i dokumenty finansowe (sprawozdania i raporty finansowe). Znikoma część respondentów wskazała teksty literackie i artystyczne oraz teksty o charakterze naukowym. A co zewnętrzni wykonawcy tłumaczą dla firm? Firmy najczęściej (w 65%) zlecają tłumaczenie tekstów technicznych, takich jak instrukcje obsługi, specyfikacje produktów, teksty norm oraz teksty i dokumenty prawne (m.in. umowy i regulaminy). Na drugiej pozycji znalazły się teksty i dokumenty finansowe, na przykład sprawozdania i raporty (40% respondentów), a na trzeciej (30% respondentów) teksty promocyjne i marketingowe (m.in. foldery promocyjne, strony www). Wśród pozostałych, znajdują się teksty o charakterze naukowym (np. raporty badawcze, artykuły naukowe) oraz teksty o charakterze ogólnym (np. korespondencja firmowa). RODZAJE TEKSTÓW TŁUMACZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW W ZESTAWIENIU Z TEKSTAMI, KTÓRYCH TŁUMACZENIE ZLECA SIĘ ZEWNĘTRZNEMU WYKONAWCY: Zestawienie rys.3 i rys. 4 ukazuje, że największe różnice pojawiają się w związku z tłumaczeniem ogólnej korespondencji; najczęściej ten rodzaj tekstów pozostawia się do tłumaczenia pracownikom firm (ponad 80% przypadków), podczas gdy jedynie w ok.15% zleca się ich tłumaczenie zewnętrznemu wykonawcy. Co do dokumentów prawnych, częściej tłumaczą je wykonawcy zewnętrzni niż pracownicy firmy. Podobnie jest z tekstami promocyjnymi i marketingowymi. Co ciekawe nieduża jest różnica pomiędzy tłumaczeniami tekstów i dokumentów finansowych (jest to mniej niż 10%). Podobnie jest w przypadku tekstów technicznych. Pełny raport można pobrać na stronie http://www.pbonline.pl/customers/pages/raporty-z-badan--2 Agnieszka Ławniczak, PB Online Sp. z o.o.

Zagadnienia: języki obce, tłumaczenia, działalność międzynarodowa, korespondencja międzynarodowa print