Kredyt gotówkowy - problemy ze spłatą?

blank

W sytuacji, gdy pojawiają się problemy ze spłatą kredytu gotówkowego warto jak najszybciej skontaktować się z bankiem, aby podjąć działania ratujące sytuację. Możliwości negocjacji warunków spłaty kredytu gotówkowego Jedną z korzyści szybkiego podjęcia rozmowy z bankiem o trudnościach w spłacie kredytu gotówkowego może być często stosowane w takich przypadkach obniżenie miesięcznej raty kredytu poprzez wydłużenie okresu kredytowania. Często liczy się w takich przypadkach własna inicjatywa kredytobiorcy, który może sam wystąpić do banku z prośbą o wydłużenie okresu spłaty comiesięcznych rat. Dobra wola może czasem przynieść pozytywne efekty i najczęstszą reakcją banku w tym wypadku jest właśnie zgoda na wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego, co automatycznie wpływa na obniżenie wysokości comiesięcznych należności. Inne pozytywne skutki podjęcia rozmów z bankiem w sytuacji trudności ze spłatą rat kredytu gotówkowego: * tzw. wakacje kredytowe, czyli czasowe (np. na okres kilku miesięcy zawieszenie spłaty kredytu) * czasowa zamiana rat kredytu gotówkowego na spłatę wyłącznie należnych odsetek od kredytu, nawet przez kilka lub kilkanaście miesięcy * zmiana terminu spłaty kolejnych rat kredytu gotówkowego na inny uzgodniony dzień miesiąca (np. na trzeci dzień kolejnego miesiąca, podczas kiedy kredytobiorca otrzymuje wypłatę pierwszego) * obniżka oprocentowania kredytu gotówkowego na określony okres * rezygnacja przez bank z pobierania opłat z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego lub korzystna zmiana wysokości takiego ubezpieczenia * w celu obniżenia wysokości comiesięcznych rat kredytu gotówkowego może mieć również miejsce zamiana rat malejących na równe – oczywiście taka operacja ma sens jedynie wtedy, gdy problemy ze spłatą kredytu pojawiają się już na samym początku okresu kredytowania – wtedy to właśnie raty w systemie malejącym są wyższe, niż byłyby w systemie rat równych. Za www.kredyt-gotowkowy.net.pl - poradnik dla zaciągających kredyt gotówkowy

Zagadnienia: kredyty, kredyt, problemy, gotówkowy print