OECD STI Scoreboard 2009

blank

Ukazująca się raz na dwa lata publikacja OECD zawiera najważniejsze informacje dotyczące stanu nauki w Europie i w Polsce. Podaje najważniejsze statystyki i trendy. Wśród wyróżnionych jest coraz bardziej globalny charakter innowacji, czego wymagają współczesne wyzwania. Adres do pobrania raportu na stronie: http://sites.google.com/site/nauka2nauka/publikacje/ksiazki

Zagadnienia: innowacja, B+R, finansowanie B+R, statystyka nauki print