Unified Communications –trend, czy realne rozwiązanie biznesowe.

blank

Obecnie w „sklepie” pojęć biznesowych możemy przebierać. Za każdym z nich kryje się, mniej lub bardziej pomocne rozwiązanie, które w konsekwencji ma uprościć funkcjonowanie przedsiębiorstwa w ogóle, ujednolicić procesy w nim zachodzące, jak najbardziej upłynnić „wąskie gardła”, bądź zwyczajnie zwiększyć komfort pracy. W czasach kiedy to „know how” ma najistotniejsze znaczenie dla większości przedsiębiorstw, nie możemy przejść obojętnie obok nieodłącznego, w tym przypadku terminu. Komunikacja – bo to o niej mowa, jest postrzegana jako elementarny z funkcjonowaniem firmy system. Szeroko pojęte znaczenie komunikacji dostrzec można już u podstaw rozwoju każdej firmy. To właśnie w tym pojęciu zawrzeć możemy bardzo wiele elementów, żeby nie powiedzieć wszystkie determinujące powodzenie na rynku. W ostatnich latach coraz popularniejszym staje się sformułowanie UC (ju – si) –Unified Comunications, które właściwie zawiera w sobie wszystko. Gdybyśmy spojrzeli dokładnie na definicję UC, moglibyśmy stwierdzić, że całkiem nieświadomie wnosimy dość istotny wkład w funkcjonowanie tego rozwiązania, żeby nie powiedzieć modelu, w firmie. Czym zatem jest Unified Communications? Otóż, nie ma jednej definicji dogłębnie opisującej to pojęcie, ponieważ ono ewoluuje na naszych oczach. Wyjaśnieniem wyjściowym będzie tu tak naprawdę stwierdzenie mówiące, że jest to zintegrowanie kanałów komunikacji w czasie rzeczywistym w celu optymalizowania procesów biznesowych. Realizowana jest na rozmaitych poziomach komunikacji. Dlatego napisałem wcześniej, że to my przyczyniamy się do tworzenia tego pojęcia, ponieważ to nasze nawyki odgrywają tutaj dużą rolę. Komunikując się na co dzień używamy rozmaitych medium. Może to być poczta e-mail, czat prowadzony za pomocą komunikatora, rozmowa telefoniczna, sms, fax itd., czyli tak naprawdę wszystkie narzędzia służące do przekazywania informacji – „know how”, istotnych, bądź mniej istotnych. Zazwyczaj jest tak, że każde z tych narzędzi działa „samo dla siebie”, co już daje przyczynek do tworzenia się tzw. „wąskiego gardła”. Źródła informacji, nie są dostępne w danym czasie, bądź adresat komunikatu jest nieuchwytny, nie znamy dostępności adresata w czasie rzeczywistym lub ważna informacja nie została z jakichś przyczyn zapisana. Narażamy się wówczas na spore straty, już nie tylko czasu ale i cennych informacji. Dochodzimy do momentu, gdy uznajemy, że jednym z istotniejszych elementów komunikacji jest dostępność osoby, z którą chcemy nawiązać kontakt w czasie rzeczywistym. Nie wystarcza nam takie medium jak e – mail, gdzie na odpowiedź możemy czekać nawet kilka dni, czy komunikator, który i tak ma dość ograniczone funkcje. Okazuje się, że wiedza o tym czy dana osoba jest dostępna w danym momencie jest jedną z ważniejszych funkcji jaką udostępnia nam UC. Obecny rynek daje nam do dyspozycji coraz więcej narzędzi, które mają ujednolicać i integrować nasze nawyki w jeden punkt, a do których możemy mieć dostęp z każdego miejsca i za pośrednictwem różnych mediów. Daje nam również wiedzę na temat tego czy osoba z którą chcemy prowadzić kontakt w danym momencie jest dostępna. Koncerny technologiczne, chcąc nadążyć za rosnącymi potrzebami rynków również nawiązały ze sobą współpracę tworząc nową jakość zunifikowanej komunikacji. Firma SIEMENS, między innymi bardzo prężnie rozwija tą dziedzinę i w 2011 otrzymała nagrodę Internet Telephony Excellence Award by TMC. Podsumowując, rozwiązania ujednoliconej komunikacji pomogą sprostać w każdej trudnej i wymagającej sytuacji, łącząc w jednym miejscu, w jednym interfejsie wszystkie komunikaty i przekazywane informacje. To właśnie dzięki temu rozwiązaniu maksymalnie upraszczamy sposób udostępniania „know how”, nie tylko w obrębie przedsiębiorstwa ale również udrażniając komunikację z Klientami bądź strategicznymi partnerami firmy. Wykorzystanie rozwiązań zunifikowanej komunikacji przyczyni się również do redukcji niepotrzebnie namnażających się kosztów, powodowanych istnieniem „wąskich gardeł”. Niezależnie więc od tego, czy idea inwestycji w UC jest bliska czy odległa, warto poświęcić czas by zapoznać się dokładniej w jaki sposób może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Natomiast odpowiedź na pytanie postawione w temacie pozostawiam każdemu, kto choć przez chwilę zastanowił się nad komunikacją w swoim własnym otoczeniu.

Zagadnienia: unified communications, Zunifikowana komunikacja print