Słuchaj aż usłyszysz

blank

Słyszeć czy usłyszeć? Słyszeć i Usłyszeć - dwa słowa pozornie tak podobne do siebie. Tak pospolite, że aż się nad nimi nie zastanawiamy. Szczególnie rzadko myślimy o nich w pracy. Czasem zapominamy nawet o tym, że na głębszym poziomie bardzo się różnią. „Zdarzyła się kiedyś chwila, kiedy zatrzymałam się w codziennym biegu i Usłyszałam Ciebie. Kiedy stało się Coś, co trudno zamknąć w słowach. Niby nic szczególnego się nie wydarzyło, a jednak...”. Codziennie załatwiamy setki spraw, zdobywamy nowe doświadczenia, miliony informacji dolatują do naszych uszu. Być może Usłyszeć to wybrać najważniejsze informacje. Codziennie wokół nas przebywają Ludzie. Każdy z nich posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie. Ma swoją Jasną i Ciemną Stronę. Być może Usłyszeć to Być z Ludźmi. Prawdopodobnie nie da się Usłyszeć, bez Empatii. Empatia pojawia się w relacjach z innymi, gdy uda nam się wyzbyć z góry przyjętych założeń, wyobrażeń i ocen. Więc może Usłyszenie i Empatia są tym samym? Często w sytuacjach trudnych zamiast empatii budzi się w nas silny pęd do udzielania rad, dodawania otuchy, objaśniania własnego stanowiska itp. Empatia wymaga jednak skupienia całej swej uwagi na drugiej osobie i tym, co nam mówi (nawet wtedy, gdy milczy). Ofiarowujemy jej wtedy swój czas i przestrzeń, których potrzebuje żeby w pełni wyrazić siebie i nabrać pewności, że została zrozumiana. Ktoś mógłby zapytać: „Jak to się ma do pracy w firmie?” Odpowiedź jest równie skomplikowana, co prosta. Firma to przede wszystkim ludzie. A dokładniej Człowiek pracujący z Człowiekiem nad tym, by osiągnąć wspólny cel. Umiejętność Usłyszenia jest jedną z najważniejszych, jaką powinien rozwijać człowiek pracujący z innymi. Jest sposobem ułatwiającym nam określenie celów indywidualnych i organizacyjnych, pozwalającym je powiązać ze sobą. Dzięki temu być może łatwiej będzie je osiągnąć. Zdarza się, że słuchając wypowiedzi innych:

 • Rozpraszamy swą uwagę, skupiamy się na szczegółach, myślimy o odpowiedziach, jakich udzielimy zamiast skoncentrować się na rozmówcy. Słuchamy, by wypowiedzieć swoją kwestię.
 • Przerywamy rozmówcy, wygłaszamy długie monologi, niewerbalnie wskazujemy na nasze zniecierpliwienie. Mamy tendencję do oceniania, osądzania innych.
 • Wchodzimy w kontakt z rozmówcą z pewnymi nastawieniami, oczekiwaniami, przekonaniami i, w wypowiedziach rozmówcy, szukamy ich potwierdzenia. Słyszymy to, co chcieliśmy usłyszeć, czy też to, czego się spodziewaliśmy.
 • Jesteśmy przekonani, że nasz odbiór treści jest obiektywny (jedyny i prawdziwy), kiedy tak naprawdę interpretujemy wypowiedzi rozmówcy w kategoriach naszych własnych sensów. Odbieramy wtedy informacje przez filtr złożony z naszych własnych stereotypów, przekonań, doświadczeń.
Brak Usłyszenia jest prawdopodobnie jednym z głównych powodów, które najbardziej utrudniają osiągnięcie porozumienia. Gdy słuchamy, by Usłyszeć staramy się dokładnie poznać intencje rozmówcy, sprawdzamy czy dobrze go rozumiemy, zadajemy dodatkowe pytania. Wyjaśniamy swe wypowiedzi i pytamy o znaczenie tego, co powiedział partner w wypadku jakichkolwiek wątpliwości. Nasze rozumowanie cudzych komunikatów nie będzie pewne dopóty, dopóki nie zostanie potwierdzone przez rozmówcę. Nie zakładamy, że dobrze rozumiemy rozmówcę, ale sprawdzamy czy rzeczywiście trafnie go zrozumieliśmy. Pomocne w Usłyszeniu są:
 • chęć i wiara w to, że możemy od rozmówcy dowiedzieć się czegoś ważnego.
 • szanowanie sposobu myślenia rozmówcy nawet, jeśli nie podzielamy jego zdania.
 • Cierpliwe słuchanie całości wypowiedzi.
 • Wnikliwe dążenie do zrozumienia najważniejszego sensu cudzej wypowiedzi, jej intencji.
 • Otwarte umożliwienie rozmówcy przedstawienia swych przekonań.
 • Wrażliwe wychwytywanie zewnętrznych przejawów reakcji emocjonalnych rozmówcy.
 • okazywanie zainteresowania i aprobaty.
 • Aktywne współtworzenie porozumienia.
Kiedy ktoś naprawdę Cię słucha, nie osądza i nie bierze za Ciebie odpowiedzialności. Dzięki temu oboje możecie zobaczyć Świat w całkiem nowym świetle. Jestem pewna, że także Ty potrafisz Usłyszeć. Spróbuj wrócić w pamięci do takiej chwili. Teraz przed Tobą stoi ważny wybór: możesz słyszeć lub Usłyszeć. Decyzja należy do Ciebie.

Zagadnienia: kompetencje, komunikacja, negocjacje, empatia print