O mnie

Od 2008 r. Dyrektor IT w Focus Telecom Polska odpowiedzialny za kompleksowy rozwój usług.

W dotychczasowej karierze zawodowej kierował Działem Rozwoju Produktu, gdzie był odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie nowych usług telekomunikacyjnych (od strony technicznej i biznesowej), tworzenie oprogramowania oraz zarządzanie projektem stworzenia platformy do kreacji usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem technologii VoIP.

Doświadczenie w branży ICT zdobywał podczas zagranicznego stypendium na University of Applied Sciences w Esslingen (Niemcy) oraz pracy w firmie Audytel, eTel Polska Sp. z o.o., Mediatel S.A. oraz Cray Technologies.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Doktorant na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.