Chmura a zatrudnienie w IT w 2013

blank

Nadchodzący rok w IT będzie kolejnym pod znakiem technologii cloud computing, czyli elastycznych, skalowalnych systemów w sieci. Ewolucja w kierunku rozwiązań dostarczanych w chmurze nie będzie oznaczała zmniejszenia zainteresowania usługami informatyków firmowych działów IT, choć z pewnością wpłynie na obraz rynku pracy tych specjalistów w 2013 r. Zmiany związane będą z przepływem wiedzy i umiejętności z jednych firm i organizacji do drugich. Przed administratorami systemów operacyjnych, baz danych, programistami stać będą otworem centra przetwarzania danych (Data Center) czy firmy tworzące oprogramowania. Wśród tej grupy coraz bardziej pożądani, szczególnie dla producentów software, będą informatycy z doświadczeniem w pracy w działach IT firm, m.in. z sektora MSP. Ich wiedza praktyczna, zdobyta z pozycji użytkownika systemu, będzie dodatkowym atutem, cennym przy pracy nad produktem. Na brak zainteresowania pracodawców w 2013 r. nie będą narzekać analitycy, integratorzy, managerowie IT, rozumiejący technologię cloud computing. To ich wiedza będzie niezbędna firmowym działom IT do bardziej efektywnego wykorzystania usług świadczonych przez chmurowych dostawców. Porzucenie rozwiązań instalowanych lokalnie, np. serwerów Exchange, Active Directory czy lokalnych storage, na rzecz usług w chmurze, może spowodować zmiany wśród personelu administrującego daną infrastrukturą, ale nie wśród osób odpowiadających np. za Helpdesk. Inżynierowie wsparcia technicznego to grupa, która wzmocni swoją pozycję w firmowych działach IT. 2013 nie będzie rokiem rewolucji w zatrudnieniu specjalistów IT, przed którymi nadal będzie rozpościerał się ocean zawodowych możliwości. Będzie to rok wiedzy i umiejętności, bazujących na doświadczeniu z użytkowania chmurowych rozwiązań i rozumieniu tej technologii. Nawet jeśli w rzeczywistości zmiany będą wyraźniejsze od prognozowanych, należy raczej potraktować je jako impuls do postawy większej otwartości w planowaniu kariery zawodowej w branży IT.

Zagadnienia: Cloud Computing, informatyk, zatrudnienie w IT print