Big Data - technologia przyszłości

blank

Wszystko, co robimy w sieci, m.in.: korzystanie z serwisów społecznościowych, wysyłanie maili, przeglądanie zasobów internetowych, robienie zakupów on-line, skutkuje gromadzeniem ogromnych ilości danych. Prognozy wskazują, że ich obecny dzienny przyrost może przekroczyć to, co ludzkość wyprodukowała w całej swojej historii. Forrester Research ocenia natomiast, że obecnie ilość zebranych danych to ok. 2.7 zettabajtów, a przewidywania dotyczące wzrostu zaczną spełniać prawo Moore"a w ciągu najbliższych kilku lat. Z prognoz i badań wynika jasno, że nigdy nie dysponowaliśmy taką ilością danych jak dziś. Rośnie więc zapotrzebowanie na technologię, która będzie w stanie szybko i sprawnie przetworzyć oraz przeanalizować tak duże zbiory danych. Potrzeba matką wynalazku – tak powstała Big Data. Badacze Forrester Research definiują Big Data jako techniki i technologie, które umożliwiają uzyskanie wartości biznesowej z zebranych danych. Mówiąc o Big Data należy wspomnieć o tzw. 3xV, czyli cechach, które ta technologia musi spełniać: 1) Volume - duże zbiory danych, 2) Velocity - konieczność szybkiej analizy - uzyskania odpowiedzi z zebranych danych, 3) Variety - różne typy danych - zestrukturyzowane i niestrukturyzowane. Technologia Big Data niesie ze sobą olbrzymie możliwości. Stawia jednak również wysokie wymagania dotyczące, m.in. technologii, umiejętności, inwestycji, aplikacji czy dostępu do dużej ilości danych znajdujących się poza naszymi systemami. I tu pojawiają się kluczowe pytania dla osób zainteresowanych tą technologią: Czy dysponujemy odpowiednimi zasobami, aby sprostać wymaganiom technologicznym Big Data? Czy jeśli wymaga ona dostępu do dużej ilości danych znajdujących się poza naszymi systemami, sensowne jest filtrowanie i przenoszenie tych danych do wewnętrznych zasobów? Czy nie warto skupić się jedynie na wartości, którą można uzyskać z zebranych danych, zamiast samemu tym zarządzać? Te pytania podsuwają już sugestie, co do środowiska, w którym Big Data może rozwijać się bardzo korzystnie - jest to chmura obliczeniowa, która dzięki swojej ogromnej elastyczności pozwala, m.in. na gromadzenie danych nieobciążające użytkownika.

Zagadnienia: Cloud Computing, Big Data, gromadzenie danych print