Coachem się jest, a nie bywa - zaproszenie

blank

Chcąc być profesjonalnym coachem musisz być świadom, że ”stawanie się” nim nie jest jednorazową operacją, ale jak sam coaching, procesem. Nie dam Ci konkretnych rad, tak jak i Ty nie będziesz radził swojemu przyszłemu klientowi. Nie podam Ci na tacy gotowych rozwiązań, tak jak Ty nie dasz gotowych rozwiązań swojemu klientowi. Rozświetlę Ci drogę, a Ty sam zdecyduj, którą ścieżką będziesz chciał iść. W niedalekiej przyszłości, to Ty będziesz rozświetlał drogę swojemu klientowi. Zainspiruję Cię do szukania możliwości, tam gdzie ich nie widzisz, tak byś Ty mógł odkrywać dla innych nowe galaktyki. Rzucę Ci wyzwanie byś podniósł je jak rękawicę i sprawdził się, kiedyś to Ty będziesz rzucał wyzwania swoim klientom. Poprzez metaforę wybiję Cię z orbity na której krążysz na co dzień, byś mógł zobaczyć, zrozumieć i usłyszeć to, co było do tej pory po za Twoim zasięgiem. Już niedługo to Ty sam będziesz wybijał innych by dotarli do wyznaczonego przez siebie celu. Zaproponuję Ci zadania, byś mógł przybliżać się do celu, który sobie obrałeś. Do niczego nie będę Cię zmuszać. Tak jak klientowi, pozostawiam Ci wybór. Sam zdecyduj, czy znajdziesz czas i chęć na takie doświadczenia. Sprawdź się, czy to jest droga dla Ciebie. Zapraszam do lektury kompendium „Coachem się jest, a nie bywa” (dostępne w formie pliku PDF, a wkrótce również audio). Kompendium jest praktycznym przewodnikiem, elementarzem dla przyszłych i początkujących coachów oraz dla tych którzy chcą zrozumieć, czym jest proces coachingu. Wprowadza w kluczowe zagadnienia oraz daje możliwość sprawdzenia własnych kompetencji w każdym podrozdziale. Pisane przez praktyka, pokazuje drogę coacha, jego rozwój, a także przeszkody i trudności, jakie mogą stanąć na jego drodze. Pokazuje coaching jako specyficzny proces, który rządzi się swoimi zasadami i regułami obowiązującymi zarówno coacha jak i coachowanego, czyli klienta. • Formułowanie celu • Weryfikacja własnych kompetencji • Sprawdzenie się: czy Ja mogę być coachem? • Poznanie narzędzi coachingowych • Świadomość barier, przeszkód • Poznanie kluczowych zagadnień z procesu coachingu • Raport Szkoły dla coacha • Pokazanie sytuacje z jakimi Coach może się spotkać

Zagadnienia: coaching, coach, kompendium, Inspirujacy Partner print