Kompetencja międzykulturowa- czym jest ? Komu jest potrzebna i po co ?

blank

Na pierwsze pytanie można odpowiedzieć najogólniej, że jest to zespół kompetencji, które pozwalają na efektywne funkcjonowanie w środowisku wielo, czy międzykulturowym. Ułatwia zrozumienie osób pochodzących z innych kultur, komunikację z nimi, budowanie trwałych, satysfakcjonujących relacji. Kompetencję międzykulturową (intercultural competence) rozwija się na kilku poziomach. Można to robić na poziomie kognitywnym poszerzając wiedzę uczestników szkoleń zarówno o zagadnienia dotyczące uniwersalnych aspektów (np. zagadnienia związane z szokiem kulturowym, modele kultury, wymiary) jak i o zagadnienia specyficzne kulturowe (np. dotyczące konkretnej kultury). Bardzo istotne jest też poszerzanie wiedzy o nas samych, wgląd w nasze preferencje, sposoby zachowań, wyznawane wartości i normy, którymi sie kierujemy. Żeby poznawać innych musimy najpierw poznać siebie. Drugim poziomem jest poziom afektywny (emocjonalny) - umiejętność radzenia sobie z emocjami i świadomość naszych stanów emocjonalnych jakie towarzyszą nam w kontaktach międzykulturowych. Często w tym miejscu mówi się także o postawach, które nierozerwalnie związane są z emocjami. Trzecim poziomem jest rozwój konkretnych umiejętności - np. powitania, czy wręczania wizytówek w konkretnych kulturach. A teraz drugie pytanie - komu to jest potrzebne ? W dzisiejszych czasach można śmiało powiedzieć, że wszystkim. Przy tak postępującej globalizacji mamy kontakt z innymi kulturami praktycznie na co dzień - mamy zagranicznych przyjaciół i partnerów; pracujemy w zagranicznych korporacjach; współpracujemy w wirtualnych zespołach z ludźmi rozsianymi po całym świecie, mamy zagranicznego szefa lub kontrahenta, wyjeżdżamy na zagraniczne wakacje, jesteśmy aktywnymi członkami globalnych portali społecznościowych. Komu potrzebny jest więc trening kompetencji międzykulturowej : * osobom pracującym w zespołach wielo lub międzykulturowych; * menadżerom zarządzającym takimi zespołami * kadrze kierowniczej, która wprowadza program zarządzania różnorodnością (diversity management) * handlowcom obsługujących klientów z innych krajów * osobom które negocjują i podpisują kontrakty za granicą * przedsiębiorcom oferującym swoje produkty na rynkach zagranicznych * pracownikom, którzy zajmują się obsługą gości zagranicznych * osobom wjeżdżającym za granicę na długie kontrakty a także * urzędnikom instytucji państwowych, którzy mają częsty kontakt z obcokrajowcami * osobom często podróżującym służbowo * nauczycielom, wykładowcom, lektorom uczącym dorosłych i dzieci pochodzące z innych kultur * lekarzom, którzy wśród swych pacjentów mają obcokrajowców * pracownikom uczelni odpowiedzialnym za wymiany zagraniczne studentów i staże naukowe * dziennikarzom * spotowcom wyjeżdżającym na zgrupowania i sportowe zawody zagraniczne * pracownikom i wolontariuszom misji humanitarnych Dodatkowo jeśli potraktujemy kontakty międzykulturowe w szerszym kontekście - nie tylko jako kontakty międzynarodowe/ międzyetniczne - ale także jako kontakty pomiędzy osobami rożnych płci, warstw społecznych, pokoleń, orientacji seksualnych to praktycznie większość naszych relacji z innymi ludźmi ma taki charakter. Pozostaje nam ostatnie pytanie - Po co ? Po co rozwijać kompetencję międzykulturową ? Odpowiedź jest oczywiście prosta, żeby lepiej nam się żyło z innymi ludźmi, żebyśmy mieli lepsze relacje, umieli się porozumieć, nie kierowali się stereotypami i uprzedzeniami, odkrywali bogactwo świata i różnych perspektyw, czerpali z różnorodności a co za tym idzie byli bardziej efektywni w pracy i w życiu osobistym “Trzy-czwarte nieszczęść i nieporozumień na świecie zniknęłaby gdybyśmy weszli w buty naszych przeciwników i zrozumieli ich punkt widzenia.” Mohandas K. Gandhi Marta Nowicka www.globalcompetence.pl

Zagadnienia: coaching międzykulturowy, komunikacja międzykulturowa, kompetencja międzykulturowa, szkolenie międzykulturowe print