Zaufanie w sprzedaży

blank

Dwa kluczowe czynniki w tworzeniu efektywnej kultury wspierającej sprzedaż to: zaufanie i wymiana informacji. Warunkiem niezbędnym do tego aby podejmować dobre decyzje na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym a także aby realizować właściwe działanie i odpowiednio kalkulować ryzyko - jest zaufanie pomiędzy wszystkimi członkami zespołu realizującego sprzedaż. Równie ważna jest wymiana informacji. Bez niej, nie ma zaufania w zespole. Prowadziłem w weekend szkolenie, którego istota sprowadzała się do opanowania sposobów budowania przez członków uczestniczącego w nim zespołu, zaufania do siebie nawzajem. Kluczem do tego było stworzenie dobrych, działających w każdych (nawet trudnych, kryzysowych) warunkach kanałów wymiany oraz dystrybucji informacji. Sprawna komunikacja to fundament zaufania. Bez niej, o nim mowy być nie może. Tak w życiu zawodowym jak prywatnym. Warto o tym pamiętać, szczególnie jeśli jest się menedżerem ze skłonnościami do chomikowania informacji na własnym poziomie, do nie udostępniania jej członkom zespołu. Zaufania nie można zadekretować. Zespół, z którym miałem przez weekend przyjemność pracować już o tym wie. A Ty?

Zagadnienia: sprzedaż, zarządzanie, clienting, Wojciechowski print