Pytanie czy Odpowiedź?

blank

Co jest ważniejsze, co wymaga większej rozwagi - zadanie właściwego pytania czy udzielenie dobrej odpowiedzi? Na czym sprzedawcy winni koncentrować swój potencjał? Obie kwestie - pytania oraz odpowiedzi są, z punktu widzenia kreowania efektywnej relacji ważne. Nie sposób żadnej z nich bagatelizować. Tym nie mniej, w mojej ocenie stawianie odpowiednich pytań jest ciut ważniejsze. Dobre pytanie sprawi, że otrzymamy odpowiedź wyrażoną na dwóch poziomach: - werbalnym, słownym, odnoszącym się do tego, co nasz rozmówca c h c e nam świadomie - powiedzieć, odpowiedzieć, co chce abyśmy usłyszeli. - pozawerbalnym. Jego twarz, mimika, ruchy, oczy, grymas, postawa, ton, barwa głosu, być moze coś "nieuchwytnego" dadzą nam dodatkowe, ekstra, głębsze, bliższe prawdy informacje o tym, jak się sprawy tak naprawdę mają. Stawianie skutecznych pytań jest kluczowe. Dzięki nim dowiadujemy się tego i owego. Z tym, że bardzo często właśnie to "owo" bywa cenniejszą - z punktu widzenia naszych interesów - informacyjną zdobyczą.

Zagadnienia: sprzedaż, clienting, Wojciechowski print