Prognoza NBP - wzrost cen po wprowadzeniu euro

blank

Nie jest prawdą bezkrytycznie lansowana przez zwolenników wprowadzenia w Polsce euro teza, iż przyjęcie przez nasz kraj tej waluty nie spowoduje wzrostu cen. Otóż spowoduje i to znaczny (średnio o 2,56%). Eksperci NBP opracowali raport ilustrujący jak będzie wyglądała struktura polskich cen po wprowadzeniu europejskiej waluty. Okazuje się, że drobne, "groszowe" wydatki będą po wprowadzeniu euro dużo wyższe. Ich zaokrąglenie w górę spowoduje, że subiektywnie odczujemy wzrost cen bardziej, niż będzie na to wskazywałaby inflacja. Z raportu wynika, że 50 proc. wydatków konsumpcyjnych przeciętnego gospodarstwa domowego jest ponoszonych na dobra i usługi, których cena „jednostkowa” nie przewyższa 7,6 zł. I to właśnie tych produktów i usług, tej "drobnicy" najbardziej dotknie podwyżka cen po wprowadzeniu euro. W niektórych wypadkach można się spodziewać wzrostu o ponad 3% i zaokrąglenia tej kwoty do 8 zł. Jednostkowo problem dotyczy kilkunastu-kilkudziesięciu groszy ale przy uwzględnieniu codzienności pewnych kategorii zakupowych i usługowych, podwyżka stanie się zauważalna i odczuwalna dla naszych portfeli. Symulacja zakłada, że przy założeniu, iż wzrost będzie 2,5-3% - statystyczny Polak na zakup produktów i usług w ramach koszyka "do 7,60 zł" wyda, po wprowadzeniu euro, ok. 35-50 zł więcej niż obecnie (nie licząc inflacji). Link do pełnej wersji raportu NBP http://www.nbp.pl/bise/seminaria/JakubikP.pdf

Zagadnienia: wzrost, EURO, cena, inflacja print