Paradoks prawa popytu

blank

Dobra klasy premium oraz najbogatsze warstwy społeczne łączy zjawisko, nazwane od jego odkrywcy - paradoksem Veblena. Reguła zdefiniowana przez niego stoi w sprzeczności z prawem popytu. Thortsein Veblen, amerykański ekonomista i socjolog w efekcie wielu badań, w swoim dziele "Teoria klasy próżniaczej" szczegółowo przedstawił teorię, w myśl której niektórzy ludzie kupują dobra luksusowe, bez względu na to, że ich ceny rosną, czyniąc to na pokaz, aby w oczach pozostałej części społeczeństwa podkreślić swoją zamożność, prestiż, pozycję. Wg tej teorii na dobro luksusowe popyt wzrasta wraz ze wzrostem ceny – co stanowi wyjątek w prawie popytu. Veblen dowiódł, że posiadanie dóbr z klasy premium jest środkiem dowartościowania się elit, dlatego popyt na nie jest tym większy, im mniej ludzi je posiada, i – paradoksalnie – rośnie wraz z ceną.

Zagadnienia: sprzedaż, zarządzanie, clienting, Wojciechowski print