Mimikra kulturowa w biznesie

blank

Zjawisko mimikry kulturowej polega na tym, że pewne postawy, zachowania, wzorce socjologiczne ewoluują w ten sposób, że w efekcie upodabniają się do innych, silnie obecnych w świadomości społecznej, mających kreatywny wpływ. Efektem tej ewolucji jest lepsze odbieranie gestów i zachowań poprzez ich akceptowalną, oczywistą i powszechną identyfikację. Doskonałym przykładem mimikry kulturowej, często podawanym w fachowej literaturze są zachowania, postawy, gesty faszystowskie odowłujące się do silnie pozytywnie zakorzenionych w świadomości społecznej wzorców antycznych (głównie rzymskich) Wszyscy zajmujący się sprzedażą, kreowaniem relacji handlowych mają na co dzień doczynienia z efektem mimikry kulturowej chociażby poprzez odwoływanie się do stanów emocjonalnych (szczęścia, zadowolenia, radości) w argumentacji sprzedażowej - odnosząc je do silnie zakorzenionych w powszechnej świadomości gestów, symboli i postaw ze świata sportu. Gest zwycięskiej, zaciśniętej pięści, symbol Victory pokazywany dwoma palcami, unoszenie dwóch rąk w geście zwycięstwa nad głową. Wszystko to jest jakże często wykorzystywane przez handlowców dla wartościowania kontraktu, sprzedaży, transakcji, efektu swoich działań. Chyba najlepszym i najbardziej znanym zjawiskiem mimikry kulturowej w świecie biznesu będzie gest uniesionej, wyciągniętej dłoni, którym prowadzący spotkanie, prezentację ucisza audytorium. W ten sposób, poprzez silnie zakorzeniony w świadomości społecznej gest czyniony przez wodza, lidera - prowadzący prezentację skupia na sobie uwagę i przywołuje zebranych (zgromadzonych) do porządku.

Zagadnienia: sprzedaż, biznes, management, Wojciechowski print