Lojalność w biznesie. Zrozum ją właściwie

blank

O lojalności w biznesie napisano wiele książek, artykułów. Poświęcono jej liczne seminaria, konferencje, szkolenia. To temat ważny - dlatego nie dziwi fakt, iż lojalność, problematyka jej budowania, zarządzania nią - zajmuje tak wiele miejsca w głowach managementu. Zapytam wobec tego jaka lojalność? Kogo wobec kogo? I pewnie usłyszę, jak to kogo? Firm wobec Klientów, Klientów wobec firm. Taka lojalność jest marzeniem każdego zarządzającego sprzedażą. Wierny Klient, który kupuje od lat u nas i firma, która poprzez przeróżne zasady, techniki, rozwiązania stwarza Klientowi przestrzeń do bycia lojalnym wobec nie. To ideał, prawda? Zapytam więc po raz drugi - czy to wystarczy? Czy lojalność w relacji rynkowej załatwi sprawę? I zanim zastanowicie się nad odpowiedzią - dodam >> lojalność w biznesie obowiązuje też na wewnętrznym poziomie. Nie tylko w zewnętrznej relacji firma - Klienci. Zanim bowiem zaczniemy pracować nad budowaniem lojalności rynkowej, powinniśmy sprawić by firma była lojalna wobec swoich pracowników, a Ci wobec niej. Aby lojalność taka stanowiła spoiwo, łączące wszystkich ludzi organizacji z nią, jej celami, ideami oraz ludzi tych, wzajemnie ze sobą. Wszystkich, bez wyjątku >> tylko wtedy możemy hasło to wypisać na sztandarach i podjąć trud kreowania lojalnych stosunków z Klientami i Rynkiem.

Zagadnienia: sprzedaż, Rozwój, manager, management print