Efekt Stroopa

blank

Amerykański psycholog John Ridley Stroop jest odkrywcą reguły, która pod jego nazwiskiem przeszła do psychologii sprzedaży. Najkrócej rzecz ujmując, Stroop odkrył, że w sytuacji, w której kolor tekstu i sam tekst nie są zgodne - np. słowo "czerwony" wydrukowane niebieską czcionką, lub "czarny" wydrukowane na zielono, to wówczas człowiek poproszony o określenie koloru tekstu zrobi to wolniej i z większym prawdopodobieństwem błędu, niż gdyby tekst i jego kolor były zgodne, np. słowo "zielony" wydrukowane zieloną czcionką. Zjawisko to wykorzystywane jest coraz częściej w sprzedaży, przy np. sporządzaniu prezentacji, ofert, prospektów handlowych. Klikając w poniższy link - możecie sami doświadczyć efektu Stroopa :) http://atos.wmid.amu.edu.pl/~d301651/efektStroopa.htm

Zagadnienia: sprzedaż, szkolenia, clienting, Wojciechowski print