Czym jest Clienting?

blank

Clienting zakłada, że w procesie rynkowego funkcjonowania to Klienci są ostatecznym oraz decydującym czynnikiem sukcesu lub klęski firmy. Nasze myślenie w największym stopniu winno się więc koncentrować się na Kliencie. Musimy kreować nasze relacje z nim, nie zaś skupiać się na sprzedaży lub technicznie rozumianej "obsłudze Klienta". Nie chodzi o to aby sprzedawać - sukces tkwi bowiem w tym - aby to Klienci chcieli korzystać z naszej oferty. Czy wierzycie, że Klient, który już od wielu lat zna Wasze wszystkie chwyty reklamowe, da się ponownie nabrać sprzedawcy na próby zwykłej manipulacji? Sądzicie, że wszechświatowy dostęp do informacji, jej wymiana i obieg sprzyjają temu aby Klient "łykał" Wasze wytarte slogany jak przysłowiowy indyk kluski? Jeśli tak, to zwijajcie biznes. Wasz czas mija. . Oto bowiem już teraz często zdarza się, że Klient w "swojej", obsługującej jego potrzeby konsumpcyjne firmie zdobył więcej doświadczenia w zakresie sprzedaży i wiedzy o produkcie lub usłudze niż niejeden sprzedawca. Warto i trzeba zatem poszukać nowej drogi. Sprzedaż aby odnieść sukces musi zostać zastąpiona przez organizowanie i kreowanie stosunków z Klientem. W sposób szczególny dotyczy to sytuacji kontaktów z profesjonalistami w danej dziedzinie a więc relacji B2B i B2C. Na dłuższą metę to nie specjalizacja w dziedzinie produktu będzie gwarantem sukces. Trwałe bezpieczeństwo zapewniają jedynie Klienci w formie grupy interesów. Tak długo jak będziecie specjalizować się w jednej lub kilku grupach interesów i będziecie nadążać stawianym przez te grupy różnorodnym wymaganiom, tak długo nie będziecie musieli obawiać się o rozwój Waszej firmy. Zadbają o to Klienci. Konkurencja nie uszczknie zbyt wiele z Waszego rynkowego tortu. Wyspecjalizowanie się w określonej grupie interesów przynosi bowiem więcej korzyści niż specjalizacja w określonym produkcie. Taka jest prawda o współczesnym, skutecznym biznesie - a Wy chcąc odnieść sukces winniście ją zrozumieć i w praktyce stosować wszystkie jej mechanizmy! Clienting - idea doktryny! Największym potencjałem przedsiębiorstwa są Klienci. To kluczowy czynnik decydujący o jego powodzeniu w grze rynkowej. Dlatego firmy winny poświęcić wiele uwagi na stworzenie profesjonalnej sieci powiązań / programów obsługi Klienta. Aby stworzyć taką efektywną sieć powiązań należy wyjść z założenia, że Klienci - bardziej niż kiedykolwiek - pragną dziś partnerstwa. Nie chcą gdzieś tam anonimowo kupować lub korzystać z usług. Chcą nawiązania bezpośrednich stosunków! Chcą: - wiedzieć więcej o produktach i usługach, - być kimś , kto jest znany z nazwiska, - brać udział w czymś oryginalnym, indywidualnym, ekskluzywnym - być miło traktowani i otaczani opieką, - być identyfikowani, czyli rozpoznawani jako Klienci "tego" przedsiębiorstwa. Chcą mieć także wpływ na kształt firmy, a zwłaszcza mieć udział w kształtowaniu jej produktów, usług, wnosząc swoje uwagi i doświadczenia. Wynika to z ich potrzeby dialogu. Celem clientingu jest stworzenie odpowiedniej sieci powiązań z Klientami, której celem jest wywołanie u nich ssania zamiast nacisku na nich. Ssanie zamiast nacisku! Przy pomocy nacisku nie można niczego więcej osiągnąć - ani u dotychczasowych odbiorców, a cóż dopiero u całkowicie pozbawionych zainteresowania i przeciążonych informacjami nowych, potencjalnych Klientów. Firma musi bezwzględnie dostosować wszelkie nowe koncepcje i strategie do Klienta. Przedsiębiorstwo, które rozszerza współdziałanie z Klientem oraz wykorzystuje efekt synergiczne, jakie on wnosi - odniesie sukces!

Zagadnienia: sprzedaż, marketing, Szkolenie, obsługa print