O mnie

Pracując jako dziennikarz i tłumacz kilkanaście last temu zainteresowałem, się możliwościami lepszego wykorzystania mózgu w obszarach uczenia się (zapamiętywania) i twórczego myślenia, a zaraz potem samodoskonalenia się i pełnego rozwoju osobowości. Do dziś jestem przekonany, że przyszłość i dobro tej Planety i jej mieszkańców, kolejny skok cywilizacyjny jest uzależniony od powszechnego postępu w tych dziedzinach. W efekcie licznych tłumaczeń (m.in książek Lorayne"a i Buzana), samodzielnych (już ponad 1300) szkoleń, wykładów i seminariów zdobyte doświadczenie pozwoliło mi napisać dwie mieszczące się wysoko w rankingach autorskie książki z przedmiotowej tematyki: Pamięć. Trening interaktywny oraz Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski (Wydawnictwo RAVI, Łódź 2005 i 2007). Obecnie, oprócz szkoleń prowadzę również obozy dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla firm w ramach specjalnej Akademii pod Żaglami (m.in. na Karaibach, w połączeniu z incentive travels), kursy internetowe "Perfect Pupil" i "Perfect Student", nagrywam programy radiowe dotyczące treningu pamięci i twórczego myślenia (m.in serie płyt CD Akademia w Samochodzie), organizuję także Memoriady Szkolne i szkolenia otwarte. Z wszechstronnej działalności na tym polu uczyniłem pasję życia

praca trenera i coacha, czynne muzykowanie (pianino, koncertina, kości), praca dziennikarza radiowego, jachting, podróże, lektura, rysunek artystyczny, marynistyka i kultura morska, dzielenie się wiedzą, obserwacja przyrody, wypoczynek na Bora-Bora, działalność klubu 3 x 9 (trzy miesiące pracujemy - dziewięć wypoczywamy), rejsy rumowe na Karaibach (patrz www.fkm.com.pl/WRAK)