Mistrzostwo uczenia się a mistrzostwo osobiste

blank

W dzisiejszym lawinowo zmieniającym się i konkurencyjnym świecie musisz się uczyć INACZEJ. Bo zginiesz. To jedyne źródło przewagi. Albo nieco inaczej: standardowa edukacja da Ci tylko przetrwanie - samokształcenie może przynieść fortunę. Co to jednak znaczy: INACZEJ? Dzisiaj wiemy: o wiele szybciej i skuteczniej niż do tej pory, z prawdziwą radością, w stylu "raz a dobrze", i bez względu na przedmiot, zakres i stopień skomplikowania nowej wiedzy, i bez względu na wiek. To jednak wymaga bycia INNYM człowiekiem. Co to znaczy z kolei? Że idziesz za naczelnym instynktem życia, którym jest autorozwój. Realizujesz swoje unikalne cele, misję i wizję swego życia. I łączysz harmonijnie cele długoterminowe z codzienną realizacją celów (kroków) cząstkowych. Niewielu to potrafi, nielicznym się to udaje. Szanse mają wszyscy. Dlaczego to jest tak trudne?

Zagadnienia: pamięć, samodoskonalenie, nauka, myślenie twórcze print