Jak przekonać pracowników do (nowej formy) szkolenia?

blank

Jak pisałem w poprzednim poście, bariera psychologiczna pracowników może być największym wyzwaniem podczas wdrażania w firmie szkoleń e-learning. Dla kadry menedżerskiej redukcja kosztów szkolenia może przedstawiać wysoką wartość, ale czy pracownicy dostrzegą zalety tej formy szkolenia? W wielu firmach tradycyjne szkolenia są dla pracowników szansą na integrację, zmianą klimatu i ... dzień wolny. Przed menedżerem stoi więc niełatwe zadanie - zachęcić zespół do spędzenia dodatkowych godzin przed komputerem. Problem ma dwie warstwy: * przekonanie do szkoleń * przekonanie do szkoleń e-learning Jeśli w Twojej firmie zaszczepisz ogólną motywację do rozwoju zawodowego, to forma edukacji będzie sprawą drugorzędną. Postawa Motywowanie na poziomie zachowań nie wystarczy. Dowodzi tego przykład firmy Apple. Aby zachęcić tam pracowników do szkoleń e-learning wymyślono nagrodę. Dla pracownika, który w ciągu miesiąca najaktywniej się szkolił, wygrywał luksusowe auto. Pomysł ciekawe, ale...krótkowzroczny. Skończyły się nagrody, skończyła się motywacja. Przedstawienie korzyści to obowiązkowe oddziaływanie wewnętrznego marketingu. Jak jednak uczy przypadek Apple"a korzyści materialne to za mało. Chodzi bowiem o to, aby rozpocząć modę na szkolenie. Jak to zrobić? * Pokaż przykłady ludzi, którzy dzięki rozwojowi kompetencji osiągnęli sukces zawodowy * Zadbaj, aby rzecznikami wdrożenia e-learningu byli liderzy zespołów, którzy najlepiej znają kontekst pracy swoich pracowników * Badania i własne doświadczenie pokazują, że najbardziej motywującym do samokształcenia czynnikiem jest obecność innych ludzi. Im więcej "śladów" obecności na firmowej platformie e-learning np. postów na forum, wykonanych zadań tym lepiej. Innymi słowy, zadbaj o to, aby e-learningowe centrum szkoleń żyło i było aktualne, a w porannych spotkaniach w kuchni temat szkoleń pojawiał się regularnie. * Zaangażuj pracowników w proces budowania treści i przygotowania infrastruktury System Wiele nieudanych wdrożeń e-learningu wynikało z braku związku z celami organizacji. Radykalna zmiana w szkoleniu bez dokładnego zbadania potrzeb i uwarunkowań może być dla pracowników kolejnym wyzwaniem z cyklu "co oni znowu wymyślili". Jak uniknąć oporu przed nieoczekiwaną zmianą? * Zaprojektuj długofalowy program szkoleniowy - niech każdy objęty nim pracownik wie PO CO ma skorzystać ze szkolenia * Zanim pierwsi użytkownicy uruchomią szkolenie, zbadaj jakich szkoleń potrzebują. Skorzystaj z narzędzi HR takich jak analiza luk kompetencyjnych. * Dobierz tematykę szkoleń do aktualnych projektów i problemów w Twojej firmie. Jeśli np. wiesz o konfliktach w zespole, zamiast tematyki zarządzania czasem zaproponuj kurs Rozwiązywanie konfliktów. * Mierz siły na zamiary - efektowne filmy i animacje to nie wszystko, jeśli w Twojej firmie przepustowość łącza internetowego nie jest zbyt duża lub niektórzy pracownicy w ogóle nie mają połączenia z siecią Informacja Chaos informacyjny nie działa na korzyść zmiany, jaką jest nowa forma szkolenia. Marketing wewnętrzny to za mało. Aby zminimalizować zamieszanie (skąd mamy mieć te loginy? ktoś ogląda jak się szkolimy?) warto zorganizować spotkanie, utworzyć FAQ w firmowym intranecie i cierpliwie odpowiadać na pytania i wątpliwości szkolonych. * Analizuj postępy i wykorzystaj je w kształtowaniu polityki kadrowej firmy. Poinformuj o tym uczestników szkoleń. * Przedstaw zalety szkoleń e-learning odpowiednie dla każdej grupy szkolonych osób. Redukcja kosztów nie przekona pracowników produkcji. Możesz im natomiast powiedzieć, że od teraz sami decydują kiedy przejść szkolenie. * Opór wobec zmian często jest wynikiem braku wiedzy lub umiejętności. Szczególnie na początku wdrożenia ważne jest, abyś żadnego pytania pracowników nie pozostawił bez odpowiedzi. Powyższe wskazówki nie gwarantują sukcesu. Podobnie jak nie ma niezawodnych technik w komunikacji interpersonalnej. Mogą jednak zmniejszyć koszty i opór wobec szkoleń. Wdrożenie e-learningu wymaga myślenia systemowego, ale nie możesz zapomnieć, że system, w którym wprowadzasz zmianę składa się z ludzi. Nawet jeśli nie zapamiętasz wszystkich tych wskazówek, chcę w tym poście przekazać Ci jedną ważną myśl: Aby pracownicy chcieli się szkolić (również poprzez e-learning) muszą wiedzieć po co to robią i jaki dane szkolenie ma związek z wykonywaną pracą. A Ty w jaki sposób kształtujesz kulturę uczenia się wśród pracowników?

Zagadnienia: hr, e-learning, zarządzanie szkoleniami, platformy LMS print