Pięć kroków psychologicznego kontraktu win-win

Umowa zlecenie

Bez wątpienia jednym z ważnych zadań każdego menadżera sprzedaży jest umiejętne i skuteczne delegowanie celów i zadań. Tym razem wszystkim menadżerom chcę zaproponować pewien schemat opierający się na pięciu krokach kontraktu.

Określ:

 • Pożądane rezultaty – powiedz, czego oczekujesz DOKŁADNIE- ilość i jakość. Podaj czas na osiągnięcie celów. Pamiętaj jednak, aby operować konkretami i dokładnymi ilościami. Bezwzględnie unikaj stwierdzeń: „Oczekuje dobrego wyniku” – doprecyzuj „dobrego” to znaczy jakiego?
 • Wytyczne – powiedz, jakie zasady i metody działania uważasz za najodpowiedniejsze.
 • Dostępne zasoby – Możesz wskazać siebie jako menadżera służącego dodatkową pomocą.
 • Sposób rozliczenia – rozliczanie jest niezwykle istotne, jeżeli pracownicy sami nie rozliczają się ze swoich obowiązków i postępów pracy stopniowo tracą poczucie odpowiedzialności za swoje złe wyniki. Dobrym rozwiązaniem są cykliczne raporty zawierające:
  • Listę podjętych działań.
  • Listę efektywnych działań.
  • Listę działań, które nie przyniosły efektu.
  • Propozycję alternatywnych rozwiązań w odniesieniu do pkt.3.
 • Konsekwencje – Powiedz pracownikowi, czego może się spodziewać, ale nie tylko NEGATYWY, ale również w chwili gdy zrealizuje CELE! W tym przypadku również operuj konkretami i unikaj ogólników.

Zagadnienia: zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, menadżer, umiejętności menadżerskie print