Intranet- jego cenne moduły cz. III

blank

Seria rozwiązanych problemów cz. III- Zasoby W tej części pragnę przedstawić kilka rozwiązanych problemów, za pomocą modułu Zasoby. Zbliża się spotkanie z ważnym kontrahentem, który może okazać się kluczowym inwestorem w firmie. Przygotowanie z mojej strony sięga zenitu. Wszelkie dokumenty, prezentacje, oferty szczegółowo opracowane, towarzyszący temu zdarzeniu stres nie pozwala ogarnąć myśli. W końcu przyjeżdża grupa naszych potencjalnych inwestorów. Wchodzą do środka, portiernia informuje o przybyciu gości. Wychodzę się przywitać, proszę gości za mną do sali konferencyjnej. Dochodzimy pod drzwi, otwieram, patrzę, a w środku trwa spotkanie z innym klientem. Powstaje wielka kompromitacja przed ważnymi gośćmi. Okazało się, że wcześniej nie zarezerwowałem sali. Takie wydarzenia mają często miejsce, brak rezerwacji rzutnika, komputera, sali, samochodu lub innych zasobów, prowadzi nieraz do trudnych sytuacji, powstają konflikty i niedomówienia. Aby uniknąć tego typu zdarzeń, można wykorzystać moduł Zasoby, który znakomicie rozwiązuje powyższe i inne problemy. Moduł zasoby to system do ewidencji i zarządzania w przedsiębiorstwie. Moduł ten w sposób systematyczny eliminuje konflikty czasowe, dokonuje rezerwacji danych zasobów. Każdy pracownik, który jest uprawniony do korzystania z takiego modułu, może łatwo dokonać rezerwacji, potrzebnego mu zasobu. Proces rezerwacji jest bardzo prosty i przebiega w sposób bardzo intuicyjny. Natomiast efekty rezerwacji zasobu są widoczne dla wszystkich użytkowników systemu. Rezerwacji można dokonać tylko wtedy, gdy administrator systemu wcześniej ustalił typy zasobów i wprowadził je do systemu. Bardzo istotną rolę w module odgrywają zainstalowane filtry wykorzystania zasobu, które przeszukują według kryterium daty, albo zasobu. Wyniki mogą być prezentowane w ujęciu dnia, tygodnia lub miesiąca. Jedną z ważniejszych funkcji jakie spełnia panel administratora modułu jest funkcja przeglądania historii rezerwacji. Dzięki temu kierownictwo firmy, po przeanalizowaniu danych, może podjąć decyzję o zakupie nowych zasobów. Do ciekawszych rozwiązań modułu Zasoby można zaliczyć skracanie i wydłużanie rezerwacji oraz graficzne przedstawienie rezerwacji każdego rezerwowanego zasobu. Moduł Zasoby jest również pomocnym narzędziem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, gdyż dostrzegając nieustanne wypożyczanie jednego zasobu, można dokonać zakupu dodatkowych zasobów. Zasadniczymi jego zaletami są:  Systematyzacja rezerwacji zasobów firmy  Administrowanie zasobami  Monitoring wykorzystania zasobów  Przejrzysta prezentacja rezerwacji  Repozytorium ważnych dokumentów dotyczących zasobu (np.: gwarancje, instrukcje, umowy) Wykorzystując moduł zasoby, mamy pewność, że praca z tym modułem przełoży się na bezkonfliktowe wykorzystanie zasobów w firmie, o raz uniknięciu nieprzyjemnych sytuacji z powodu braku dostępności danego zasobu. Marcin Musioł www.rsi.pl

Zagadnienia: Internet, Portale, Intranet, Firma, Komunikacja, Systemy, Oprogramowanie, Zasoby print