Intranet- jego cenne moduły cz.I

blank

Seria rozwiązanych problemów, część I- Urlopy Każdy z nas zapewne spotkał się w firmie z problemem dotyczącym urlopów. Czy to wypisywanie urlopów wypoczynkowych, na żądanie bądź też urlopów okolicznościowych, zawsze procesowi temu towarzyszą niepożądane przedsięwzięcia. Wykorzystanie intranetowego modułu „Urlopy”, wiąże się z szerokim polem korzyści, korzyści dzięki którym praca nie tylko sekretariatu, ale także wszystkich osób w firmie , których sfera urlopowa dotyczy, staje się łatwiejsza, przejrzystsza i przyjemniejsza. Intranetowy moduł „Urlopy”, to nic innego jak system zarządzania urlopami i obiegiem wniosku urlopowego oraz ewidencją nieobecności, delegacji i zwolnień lekarskich. Do głównych zalet można zaliczyć: • Decyzja przyznania urlopu jest podejmowana na podstawie całego obrazu urlopów w firmie • Skrócenie czasu przyjęcia lub odrzucenia wniosku urlopowego • Uproszczony system powiadomień o decyzjach urlopowych – przełożony, pracownik, osoba na zastępstwo • Pełna prezentacja nieobecności pracowników dla wszystkich obecnych w firmie Korzyścią, która niewątpliwie opisuje funkcjonalność modułu „Urlopy”, jest chociażby, sam fakt posiadania systemu szybkiego ewidencjonowania i kontrolowania powodów nieobecności pracownika w firmie. Zapewne wiemy jak bardzo uciążliwe jest korzystanie z tradycyjnego składania wniosków urlopowych, które jest żmudnym działaniem nie tylko dla pracownika i przełożonego, ale także dla działu HR czy sekretariatu. Dzięki rozwiązaniu Intranetowego modułu „Urlopy”, można w każdej chwili złożyć elektroniczny wniosek urlopowy, o którym przełożony jest błyskawicznie powiadamiany informacją na swojej skrzynce pocztowej. Przełożony wykorzystując ten moduł może podjąć decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku urlopowego na podstawie informacji o rozkładzie terminów nieobecności pracowników jego działu. Eliminuje to nakładanie się terminów urlopowych pracowników jednego działu. Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że nie pracownik nie musi chodzić na drugi koniec zakładu, aby otrzymać zgodę lub odrzucenie wniosku przez przełożonego. Pracownik jest automatycznie informowany mailem o akceptacji lub odrzuceniu wniosku urlopowego. Przechodząc dalej, gdy przyznanie urlopu zostało potwierdzone w graficznej prezentacji urlopów zmienia się jego status na urlop zaakceptowany i proces obiegu elektronicznego wniosku urlopowego jest zakończony. Bywa w firmie, że nie wiemy kogo nie ma danego dnia i często jest to kłopotliwe, gdyż chcąc załatwić jakąś sprawę u danej osoby, nie zawsze mamy wiedzę o jej obecności. Rozwiązanie takiego problemu, odnosi się do funkcjonalności modułu „Urlopy”, którego celem jest systematyczne informowanie wszystkich pracowników firmy o nieobecnościach typu: wyjazd służbowy, zwolnienie lekarskie, urlop na żądanie, urlop okolicznościowy. Pomaga to w organizacji spotkań wewnątrz firmy oraz przydzielaniu zadań pracownikom. Nieobecności prezentowane są na stronie głównej oraz w module sekretariat/recepcja. Problemy związane z urlopami w firmie zostają rozwiązane dzięki zastosowaniu Intranetowego modułu „Urlopy”. Korzyści jego zastosowania jest niemało; poniżej ważniejsze z nich:  Podejmowanie decyzji przyznania urlopu na podstawie pełnego obrazu rozkładu czasowego urlopów w firmie  Skrócenie czasu obiegu wniosku urlopowego  System powiadomień o decyzjach urlopowych – przełożony, pracownik, osoba na zastępstwo  Graficzna prezentacja wszystkich nieobecności pracowników www.rsi.pl

Zagadnienia: oprogramowanie, Internet, Portale, Intranet, Firma, Komunikacja, Systemy print