Trendy na rynku komunikacji zunifikowanej

blank

Polski rynek komunikacji zunifikowanej rozwija się dynamicznie - według badań IDC „Polish UC&C and Call Center Market Research Update, 2012” rynek UC&C w latach 2011 – 2016 będzie rósł w tempie dwudziestu procent rocznie, osiągając w 2016 roku wartość przekraczającą 140 mln dolarów. Główną przyczyną tak szybkiego rozwoju jest moim zdaniem migracja firm ze słabo zintegrowanych rozwiązań telekomunikacyjnych starego typu do nowoczesnych systemów IP, udostępniających cały szereg korzyści związanych z komunikacją zunifikowaną. Rozpoczynając przygodę z rozwiązaniami teleinformatycznymi, wielu przedsiębiorców wdraża kilka odrębnych aplikacji do obsługi poszczególnych funkcjonalności. Wychodzą przy tym z założenia, jeśli już inwestować, to przecież tylko w najlepsze dostępne na rynku narzędzie dla realizacji danego zadania. Jednak system zbudowany z wielu klocków najczęściej rodzi wiele niespodziewanych problemów i nie przynosi spodziewanego zwrotu z inwestycji. Jednolity system teleinformatyczny oznacza jeden punkt administracji, co znacząco ułatwia wszelkie zmiany i modyfikacje. To szczególnie ważne argument w czasie wprowadzania kolejnych aktualizacji oprogramowania. System zbudowany z wielu odrębnych elementów jest z natury rzeczy słabo zintegrowany – aktualizacja jednej z aplikacji prowadzi najczęściej do „wysypania się” całości, zaś znalezienie problematycznych części kodu to czasochłonne i trudne zadanie. System od jednego dostawcy to również łatwość rozwiązywania ewentualnych problemów – za wszystkie błędy odpowiada jedna firma, zamiast kilkunastu dostawców, którzy chętnie będą zrzucać winę za dany problem na pozostałych partnerów, przeciągając w nieskończoność każde zgłoszenie serwisowe. Nowoczesny system komunikacji zunifikowanej oznacza również możliwość dostępu do zasobów firmy z każdego miejsca na świecie, za pomocą dowolnego urządzenia, co ułatwia wprowadzenie pracy zdalnej. Tradycyjny model funkcjonowania biznesu, wymagający budowania oddziałów i placówek, w niektórych branżach będzie powoli odchodził w przeszłość. Firmy będą inwestować w pracowników zdalnych, minimalizując koszty wynajmu powierzchni i zakupu sprzętu i wpisując się w proekologiczny trend poprzez zmniejszanie emisji dwutlenku węgla związanego z codziennymi dojazdami do biura. Oczywiście w przypadku zatrudniania zdalnych konsultantów niezbędne jest wprowadzenie jasnych reguł współpracy oraz dostęp do efektywnych narzędzi monitoringu, niemniej przy przestrzeganiu określonych zasad praca zdalna przynosi firmie znaczące korzyści. Z kolei inwestycja w rozwiązania audio i wideokonferencyjne pozwala znacząco obniżyć ilość niezbędnych wyjazdów służbowych, ułatwia szkolenia pracowników i współpracę międzyoddziałową. Firmy, które wdrożyły rozwiązania tego typu chwalą się obniżeniem kosztów podróży nieraz o ponad 20%.

Zagadnienia: trendy, praca zdalna, komunikacja zunifikowana print