Małgorzata Okularczyk-Okoń

O mnie

Doradca dla sektorów publicznego i prywatnego w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Kluczowy ekspert w zakresie przygotowywania wniosków, biznes planów, studium wykonalności dla przedsiębiorstw, JST i NGO oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE. Trener i wykładowca.
Absolwentka ekonomii na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych ‘Zarządzanie finansami przedsiębiorstw’. Słuchaczka Studium Profesjonalnego Zarządzania Projektami: Metodyka Project Management zgodna z wymogami International Project Management Association (przygotowanie do Certyfikacji IPMA-4LC).
Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych i Polskiego Instytutu Biznesu.