Szkolenie BCM

blank

W dniach 23 - 24 kwietnia 2008 roku w godzinach 9:00 - 17:00, w Warszawie w budynku Centrum Finansowego Puławska (CFP), przy ul. Puławskiej 15, PKO Bank Polski SA wspólnie z partnerami biznesowymi organizuje konferencję na temat: „Zarządzanie Ciągłością Działania – wyzwania dla nowoczesnych organizacji”. Mamy zaszczyt poinformować, iż PKO Bank Polski SA – jako pierwszy Bank w Polsce – rozpoczął działania mające na celu uzyskanie Certyfikatu zgodności z normą BS 25999 - Zarządzanie Ciągłością Działania. Pomyślnie przebiegająca certyfikacja stanowi potwierdzenie utrzymania w Banku PKO BP SA właściwego poziomu bezpieczeństwa. Celem konferencji będzie prezentacja doświadczeń praktycznych, wspartych wiedzą teoretyczną. Zamierzeniem organizatorów jest powiązanie teorii z przykładami prawdziwych sytuacji, które wydarzyły się w różnych organizacjach. Szczególna uwaga zwracana będzie na najczęściej popełniane błędy. Uczestnicy będą mieli także niebywałą okazję do podjęcia dyskusji i wymiany własnych doświadczeń odnośnie zarządzania ciągłością działania. W trakcie konferencji chcielibyśmy poddać pod dyskusję zagadnienia dotyczące następujących obszarów: 1. Zarządzania Ciągłością Działania w sektorze finansowym, 2. Zarządzania Ciągłością Działania w przedsiębiorstwach infrastrukturalnych, 3. Nowych wyzwaniach związanych z zarządzaniem ciągłością działania organizacji tj. zadaniami wynikającymi z Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym, metod ograniczania skutków zmasowanych ataków informatycznych, sposobów utrzymania właściwego wsparcia dla obsługi teleinformatyc znej w związku z organizacją międzynarodowych imprez sportowych i kulturalnych. Konferencja przeznaczona jest dla: * kadr zarządzających dużymi organizacjami, * dyrektorów i kierowników kluczowych działów w organizacji, * administratorów bezpieczeństwa, * specjalistów ds. bezpieczeństwa, * osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za zarządzanie ciągłością działania, * osób odpowiedzialnych w organizacji za zarządzanie ryzykiem Pragniemy także dodać, iż w dniu 23 kwietnia o godzinie 18.00 odbędzie się bankiet dla wszystkich uczestników konferencji. Na tę okoliczność wystąpią takie gwiazdy jak: 1. Raz Dwa Trzy - polski zespół muzyczny łączący muzykę rock oraz współczesną poezję. Zaprezentowany zostanie nowy projekt muzyczny - "Młynarski", który oparty jest na twórczości Wojciecha Młynarskiego. 2. Sławek Uniatowski z zespołem – Młody ambitny muzyk obdarzony znakomitym głosem. Cała Polska rozkochała się w Uniatowski, gdy zajął drugie miejsce w czwartej edycji Idola.

Zagadnienia: konferencje, BCM, ciągłośc działania, zarządzanie ciągłością print