Jak wyglądają plany wakacyjne polskich pracowników w 2012 roku?

blank

Wakacje w toku - dzieci cieszą się z wolnego czasu a my? Ilu z nas planuje wypoczynek w tym roku, a ilu z niego z różnych względów będzie musiało (chciało) zrezygnować? Czy w ogóle mamy jakieś plany urlopowe? Czy pozwolą nam na to nasze finanse? A może jesteśmy tak zdominowani przez pracę, że nie mamy już siły na to, by się z niej wyrwać?

Niżej kilka słów na temat badania planów urlopowych Polaków, jakie przeprowadzili analitycy portalu rynekpracy.pl (na marginesie dodam, że tego typu sondy realizowane są przez w/w portal co roku, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie porównań aktualnych wyników badań z wynikami z lat poprzednich).

A zatem jak to jest? Ilu Polaków będzie się urlopowało w tym roku? Jak długie będą ich wakacje?
Pewnie nie będzie to wielkim zaskoczeniem, zważywszy na sytuację ekonomiczną naszego społeczeństwa, jeśli powiem, że (jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl) aż 28% respondentów w ogóle nie wybiera się na urlop w okresie wakacyjnym. To aż 12% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Czyli jest gorzej...

Nieco pokrzepiającą informacją może być fakt, że nieprzerwanie już od 2009 roku Polacy najczęściej decydują się na wykorzystanie 14-dniowego urlopu w okresie wakacyjnym. I tak, wg analityków portalu rynekpracy.pl na dwutygodniowy wypoczynek w bieżącym 2012 roku wybiera się aż 25% ankietowanych. Wynika to m.in. z planów urlopowych, jakie czynione są corocznie w zakładach pracy (często, mówiąc kolokwialnie, pracodawcy sami wypychają swoich pracowników na 14-dniowe urlopy wypoczynkowe właśnie w okresie wakacyjnym, zwłaszcza, kiedy wiadomo, że w niektórych zakładach pracy właśnie w tym czasie zazwyczaj możemy zaobserwować pewien przestój lub spowolnienie produkcji, etc.).

UWAGA:
Czy wiecie, że w myśl obowiązujących przepisów prawa pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 par. 1 k.p.). Na wniosek pracownika może on być podzielony na części. Kształtowanie długości trwania odpoczynku nie jest jednak w pełni dowolne – pamiętajmy więc o tym, że co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Dlaczego 14 dni? Otóż, z jednej strony jest to optymalna ilość czasu umożliwiająca nam pełną regenerację sił do pracy oraz względny wypoczynek (nabranie dystansu do codzienności, oderwanie się od stresów związanych z wykonywaniem swoich obowiązków, etc.). Z drugiej strony natomiast, po wykorzystaniu części przysługującego urlopu, pozostaje nam jeszcze kilka wolnych dni, które możemy swobodnie wykorzystać do końca roku.

Wracając do planów urlopowych Polaków: jeśli nie dwa tygodnie to z pewnością co najmniej 7 dni wg ankietowanych zostanie przez nich przeznaczonych na wypoczynek. Zgodnie z wynikami badań portalu rynekpracy.pl w 2012 roku na co najmniej tygodniowy urlop wybiera się 67% respondentów. Jest to mniej niż w latach poprzednich.

Niestety dla wielu Polaków wyjazd wakacyjny stanowi zbyt duży wydatek (warto w tym momencie przypomnieć badania przeprowadzone przez CBOS w 2011 roku, w których blisko połowa badanych wskazała brak pieniędzy jako najważniejszą przyczynę zaniechania planów urlopowych).

Gdzie szukać pomocy w dofinansowaniu wyjazdów wakacyjnych?
Jak się okazuje, nie wszyscy zatrudnieni wiedzą o przysługującym im prawie do ubiegania się o dopłatę do wakacji swoich i dzieci. Czy wiecie, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pozwala uzyskać dopłatę do wypoczynków krajowych i zagranicznych, w tym takich, które pracownik organizuje we własnym zakresie? Dofinansowanie do wakacji to jeden z najpopularniejszych benefitów opłacanych ze środków ZFŚS.
 
UWAGA:
Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na etaty) - na dzień 1 stycznia danego roku, powinien utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dzięki niemu możliwe jest udzielenie socjalnego wsparcia pracownikom nie tylko w formie dofinansowania do wakacji.
 
Jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać takie dofinansowanie?
Po pierwsze musimy pamiętać o tym, że o tego typu dopłatę możemy ubiegać się tylko raz w roku i tylko w przypadku urlopu trwającego 14 dni kalendarzowych. Aby ubiegać się o dofinansowanie urlopu, musimy spełnić określone warunku. Podstawowym kryterium przyznania w/w świadczenia jest wysokość dochodów pracownika i osób, które wraz z pracownikiem prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Zatem, jeśli wspólny dochód przekroczy próg przyznawania w/w benefitu, pracownik nie ma co liczyć na sfinansowanie urlopu przez jego zakład pracy. Niemniej, jest to jakaś alternatywa i z całą pewnością duża pomoc dla tych wszystkich, których zarobki są niewielkie (a dotyczy to sporej części naszego społeczeństwa).

Podobnie, jeśli chcemy otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dzieci. Co do zasady, jeśli dzieci nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do swojego wypoczynku i każdego swojego dziecka. Co ważniejsze: o dofinansowanie można starać się nawet wówczas, kiedy współmałżonek pracownika uzyskał już środki na ten sam cel od swojego pracodawcy.

Zagadnienia: pracownik, urlop, zfśs print