O mnie

Kamila Malanowicz – life coach i biznes coach:

*doświadczenie i wykształcenie
- Certyfikat International Coaching Community – certyfikowany coach ICC, Warszawa,
- Podyplomowe Studium Coachingu - Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa,
- Podyplomowe Studium Mediacji i Negocjacji - Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa,
- Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Potencjałem Społecznym,
- Ponad 150 godzin doświadczenia w coachingu indywidualnym – jako biznes coach i life coach,
- 10 lat doświadczeń w zarządzaniu zespołami liczącymi od kilku do kilkudziesięciu pracowników i 5 lat w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
- Ekspert w budowaniu spójnych i silnych kultur organizacyjnych oraz opracowywaniu procesów związanych z zarządzaniem organizacją i personelem.

*wybrane kursy i szkolenia
- Kurs coachingu koaktywnego "Fundamentals" (Co-Active Coaching Training Program), CTI, Paryż (02.2010)
- Seminarium "Coaching Systemowy i ustawienia organizacyjne w biznesie" Cecilio Regojo, Warszawa (09.2010)
- Warsztaty szkoleniowe "Trzy korzenie uwalniania systemowego" Coline d`Aubert, Warszawa (10.2010)