Korporacyjni - Nowa Podyplomówka

Korporacyjni - Nowa Podyplomówka

Wyższa Szkoła Menedżerska na Kawęczyńskiej otwiera nowy kierunek - Bankowość korporacyjna.

Bankowość korporacyjna jako Studia Podyplomowe to nowa oferta Wyższej Szkoły Menedżerskiej. 

Kierunek daje możliwość perspektywicznej pracy, dobrze płatnej, kompleksowo i praktycznie przygotowuje do obsługi klientów korporacyjnych. 

http://www.kaweczynska.pl/centrum-ksztalcenia-ustawicznego/oferta-studiow-podyplomowych/wydzial-menedzerski/1483-bankowosc-korporacyjna

Piszę o tym, gdyż po raz pierwszy w Warszawie otwiera się Podyplomówka, która większy nacisk kładzie na sferę praktyczną i to w sferze obsługi klientów instytucjonalnych właśnie. 

Zagadnienia: bankowość, korporacje, studia podyplomowe, obsługa firm, studia menedżerskie, studia dla menedżerów, bankowość korporacyjna, korporacyjni print